Op 30 augustus ging de eerste drain de grond in in Polder Lange Weide te Driebruggen! Deze drains zijn niet bedoeld om de waterstand te verlagen, maar om deze te verhogen, met name in de zomer. Hierdoor worden zowel de veenafbraak, de CO2-uitstoot en de bodemdaling met 50% verminderd. En het is goed voor de agrarische bedrijven in de polder, onder meer doordat  de vochtvoorziening voor het gras verbetert en landbouw ook op langere termijn mogelijk blijft in de polder. Dit najaar zal de gehele polder (300 ha) op deze manier van “onderwaterdrainage” worden voorzien.

Deze mijlpaal in polder de Lange Weide moet worden gezien als een belangrijke stap in de opschaling van onderwaterdrainage, na eerdere kleinschalige experimenten op het Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld en pilots in bijvoorbeeld Polder Spengen. Maar het is zeker niet de laatste stap. Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen, de Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke, bereiden samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een uitrol voor op 2600 ha en de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik heeft voorstellen gelanceerd voor uitrol op 80.000 ha in het komende decennium.

ORG-ID heeft op meerdere plekken en momenten meegedacht over de ontwikkeling en de implementatie van onderwaterdrainage. Ook wij zijn trots op deze mijlpaal!

Zie hier het nieuwsbericht.

Voor nadere informatie:  Leo Joosten (joosten@org-id.org) en Roelof Westerhof (westerhof@org-id.org)