Caroline van de Veerdonk

Geassocieerd partner en senior adviseur

Caroline is een ervaren procesmanager van complexe beleidsprocessen op strategisch (communicatie) niveau. Het werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving staat bij haar centraal. Zij helpt bewoners, overheden en ondernemers zelf vorm te geven aan een transitie. De transitie naar een energieke en duurzame netwerksamenleving vindt Caroline inspirerend. Het gezamenlijke belang (verbinden met vertrouwen) en samenwerken over grenzen (co-creatie) staan in haar werk voorop. Ook zoekt zij naar creatieve samenwerking en verrassende ontmoetingen.

RECENTE PROJECTEN / ERVARING

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW):

 • Auteur Communicatiestrategie voor implementatie nieuwe Drinkwaterwet (2010-2011).
 • Senior adviseur Lerend Evalueren & Communicatie Maatschappelijke Innovatie Agenda Water – MIA Water (2011-2013). Auteur van communicatie uitingen op een deelsite ‘Innovatie Water’ van de overheidswebsite Pleio (www.pleio.nl).
 • Mede-onderzoeker nieuwe verdienmogelijkheden in het stedelijk vernieuwings- en bodemsaneringsbeleid, inclusief pilots en succesfactoren (2011-2012).
 • Medeauteur was van de Handreiking “Communicatie over Waterveiligheidsrisico’s buitendijks” en van het “Basisdocument DPNH voor buitendijkse gebieden” (2013)
 • Projectleider voor de vraagzijde van de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK). Auteur van het strategisch communicatieplan ANK (2015). Mede-organisatie werkateliers voor lancering Atlas Natuurlijk Kapitaal (2015).

Ministerie Economische Zaken (EZ) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

 • Adviseur bij interactieve beleidsontwikkeling voor nieuwe visie en uitvoeringsagenda voor Duurzaam Door voor 2013 – 2016 (2012).
 • Onderzoeker en auteur van een essay over kansen en belemmeringen in het werken met nieuwe verdienmodellen in Duurzaam Door (2013).

RIVM:

 • Projectcoördinator Atlas Leefomgeving – verbinden deelprojecten Data, ICT, Communicatie. Projectleider thema Groen (2007-2011). Auteur strategisch communicatieplan 2015. Als relatiemanager de Atlascontacten met stakeholders onderhouden (2016-2017).
 • Coördinator en eindredacteur enkele rapporten voor Antenne Drinkwater – issues drinkwater (2011, 2012).
 • Regievoerder en facilitator van zelfevaluatie team Drinkwater RIVM (2014). Secretaris van de strategische auditcommissie voor het team drinkwater van RIVM (15 personen).
 • Verkenning en evaluatie toezicht op natte koeltorens en legionella door provincies en RUD’s in kader van nieuwe omgevingswet (2016).Deltaprogramma Zoetwater:
 • Senior adviseur Strategieontwikkeling Deltaprogramma IJsselmeergebied (2011-2012).
 • Procesbegeleider zoetwatervoorziening hoge gronden voor Oost- en Zuid-Nederland ZON/DHZ (2012-2014).
 • Medeorganisator drie bestuurlijke debatten en facilitator werksessies met gebiedspartners met doel draagvlak bij de stakeholders te creëren voor de aanpak (2012-2014).
 • Kwartiermaker draagvlak ontwikkeling en strategie ontwikkeling bestuurlijk symposium ‘Voldoende schoon zoet water voor Groot Limmerpolder in Noord-Holland’ (2013-2014).

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering:

 • Medeauteur Handreiking Communicatie over Waterveiligheidsrisico’s buitendijks (2012).
 • Medeauteur Basisdocument DPNH Buitendijkse gebieden (2013).

Daarvoor was Caroline plaatsvervangend manager en senior beleidsadviseur bij Vewin, de brancheorganisatie van de drinkwaterbedrijven (1995-2007). Verantwoordelijk voor belangenbehartiging op het raakvlak drinkwater en gezondheid bij de herziening van de Drinkwaterwet en KRW. Tevens begeleiden van strategisch complexe programma’s: programmamanager eerste benchmark voor drinkwaterbedrijven en van beveiliging na 9-11.

Van 1984 tot 1995 was Caroline Projectleider internationaal bij de Consumentenbond. Coördinatie van internationaal onderzoek op de terreinen kwaliteit, milieu en gezondheid. Bij de Consumentenbond ontwikkelde zij gevoel voor het schrijven van goed leesbare artikelen.

OPLEIDING

Caroline is opgeleid als landbouwkundig ingenieur (Wageningen Universiteit), milieukundige en strategische communicatie.

EXTRA

Lid van ZZP Nederland voor ondernemende professionals.

Tweewieler liefhebber: racefiets en mountainbike (Alp d’Huez, Mont Ventoux, Luik- Bastogne-Luik)
Berg- en natuurwandelen, tuinieren.

Caroline van de Veerdonk

Geassocieerd partner en senior adviseur

Caroline is een ervaren procesmanager van complexe beleidsprocessen op strategisch (communicatie) niveau. Het werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving staat bij haar centraal. Zij helpt bewoners, overheden en ondernemers zelf vorm te geven aan een transitie. De transitie naar een energieke en duurzame netwerksamenleving vindt Caroline inspirerend. Het gezamenlijke belang (verbinden met vertrouwen) en samenwerken over grenzen (co-creatie) staan in haar werk voorop. Ook zoekt zij naar creatieve samenwerking en verrassende ontmoetingen.

RECENTE PROJECTEN / ERVARING

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW):

 • Auteur Communicatiestrategie voor implementatie nieuwe Drinkwaterwet (2010-2011).
 • Senior adviseur Lerend Evalueren & Communicatie Maatschappelijke Innovatie Agenda Water – MIA Water (2011-2013). Auteur van communicatie uitingen op een deelsite ‘Innovatie Water’ van de overheidswebsite Pleio (www.pleio.nl).
 • Mede-onderzoeker nieuwe verdienmogelijkheden in het stedelijk vernieuwings- en bodemsaneringsbeleid, inclusief pilots en succesfactoren (2011-2012).
 • Medeauteur was van de Handreiking “Communicatie over Waterveiligheidsrisico’s buitendijks” en van het “Basisdocument DPNH voor buitendijkse gebieden” (2013)
 • Projectleider voor de vraagzijde van de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK). Auteur van het strategisch communicatieplan ANK (2015). Mede-organisatie werkateliers voor lancering Atlas Natuurlijk Kapitaal (2015).

Ministerie Economische Zaken (EZ) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

 • Adviseur bij interactieve beleidsontwikkeling voor nieuwe visie en uitvoeringsagenda voor Duurzaam Door voor 2013 – 2016 (2012).
 • Onderzoeker en auteur van een essay over kansen en belemmeringen in het werken met nieuwe verdienmodellen in Duurzaam Door (2013).

RIVM:

 • Projectcoördinator Atlas Leefomgeving – verbinden deelprojecten Data, ICT, Communicatie. Projectleider thema Groen (2007-2011). Auteur strategisch communicatieplan 2015. Als relatiemanager de Atlascontacten met stakeholders onderhouden (2016-2017).
 • Coördinator en eindredacteur enkele rapporten voor Antenne Drinkwater – issues drinkwater (2011, 2012).
 • Regievoerder en facilitator van zelfevaluatie team Drinkwater RIVM (2014). Secretaris van de strategische auditcommissie voor het team drinkwater van RIVM (15 personen).
 • Verkenning en evaluatie toezicht op natte koeltorens en legionella door provincies en RUD’s in kader van nieuwe omgevingswet (2016).Deltaprogramma Zoetwater:
 • Senior adviseur Strategieontwikkeling Deltaprogramma IJsselmeergebied (2011-2012).
 • Procesbegeleider zoetwatervoorziening hoge gronden voor Oost- en Zuid-Nederland ZON/DHZ (2012-2014).
 • Medeorganisator drie bestuurlijke debatten en facilitator werksessies met gebiedspartners met doel draagvlak bij de stakeholders te creëren voor de aanpak (2012-2014).
 • Kwartiermaker draagvlak ontwikkeling en strategie ontwikkeling bestuurlijk symposium ‘Voldoende schoon zoet water voor Groot Limmerpolder in Noord-Holland’ (2013-2014).

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering:

 • Medeauteur Handreiking Communicatie over Waterveiligheidsrisico’s buitendijks (2012).
 • Medeauteur Basisdocument DPNH Buitendijkse gebieden (2013).

Daarvoor was Caroline plaatsvervangend manager en senior beleidsadviseur bij Vewin, de brancheorganisatie van de drinkwaterbedrijven (1995-2007). Verantwoordelijk voor belangenbehartiging op het raakvlak drinkwater en gezondheid bij de herziening van de Drinkwaterwet en KRW. Tevens begeleiden van strategisch complexe programma’s: programmamanager eerste benchmark voor drinkwaterbedrijven en van beveiliging na 9-11.

Van 1984 tot 1995 was Caroline Projectleider internationaal bij de Consumentenbond. Coördinatie van internationaal onderzoek op de terreinen kwaliteit, milieu en gezondheid. Bij de Consumentenbond ontwikkelde zij gevoel voor het schrijven van goed leesbare artikelen.

OPLEIDING

Caroline is opgeleid als landbouwkundig ingenieur (Wageningen Universiteit), milieukundige en strategische communicatie.

EXTRA

Lid van ZZP Nederland voor ondernemende professionals.

Tweewieler liefhebber: racefiets en mountainbike (Alp d’Huez, Mont Ventoux, Luik- Bastogne-Luik)
Berg- en natuurwandelen, tuinieren.