De Europese Commissie doet elke twee jaar onderzoek naar de implementatie van het Europese milieubeleid in de lidstaten.  Per lidstaat wordt een apart rapport uitgebracht waarin voor de verschillende milieu-onderwerpen een analyse wordt gegeven van de uitdagingen, de kansen en de punten die de Commissie als vooraanstaand (points of excellence) beschouwt.

Als één van de vier vooraanstaande punten wordt genoemd ‘Pioneering work on mapping and assessment the ecosystems and their services, and on developing natural capital accounting system’ (zie pg 4, executive summary).

De ANK is het kernelement van dit mapping and assessing .  Mede op basis van de ANK wordt gewerkt aan natural capital accounting. ORG-ID is sinds het ontstaan van de ANK actief betrokken bij de ontwikkeling. We zijn trots op de waardering van de Europese Commissie!