Tijdens het 10-jarig jubileum van de Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) op 2 november ontving Hugo von Meijenfeldt het eerste exemplaar van het boek “Van schoolbioloog tot duurzame duizendpoot”.

Afgelopen jaar hebben vier professionals (Ellen Leussink, Jack Jansen, Hans Nuiver, Roel van Raaij) zich gewaagd aan een terugblik op de ontwikkelingen die de sector Natuur- en Milieueducatie (NME) heeft doorgemaakt en de uitdagingen waar zij nu voor staat. Hun terugblik is neergelegd in het boek “Van schoolbioloog tot duurzame duizendpoot. Verleden, heden en toekomst van natuur- en milieueducatie”. De auteurs reflecteren elk vanuit een eigen invalshoek (cultureel-maatschappelijk, beleidsmatig, onderwijskundig en bestuurs- en organisatiekundig) op verleden, heden en toekomst van deze sector.

Ook vertellen veertien ervaringsdeskundigen in dit boek over hun eigen NME-praktijk. Deze NME-professionals geven op aansprekende en praktische wijze handen en voeten aan actuele thema’s zoals klimaatadaptatie, grondstoffen, biodiversiteit, voedsel en energie. Hun verhalen schetsen een sterk verbrede beroepspraktijk. Verbreed naar thema (van leren over de natuur en moestuinieren naar leren over energietransitie en circulaire economie), maar ook verbreed naar doelgroep (van onderwijs naar huishoudens, bedrijven en algemeen publiek).

Het boek is mede uitgebracht in het kader van het programma DuurzaamDoor, een kennisprogramma voor sociale innovatie dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie wil versnellen en doorbraken helpt realiseren. Het programma organiseert samenhang tussen landelijke, regionale en lokale initiatieven via ‘sociaal instrumentarium’ en het leren van elkaars ervaringen. Centraal hierbij staan de maatschappelijke thema’s energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel.

“Van schoolbioloog tot duurzame duizendpoot. Verleden, heden en toekomst van natuur- en milieueducatie”, auteurs: Ellen Leussink, Jack Jansen, Hans Nuiver, Roel van Raaij, 2018, Wageningen Academic Publishers, ISBN: 978-90-8686-331-0 (hardback) en ISBN: 978-90-8686-881-0 (e-boek) Zie: https://www.wageningenacademic.com/nme

Voor vragen kunt u terecht bij Jack Jansen

(06) 50 61 59 57