Kortgeleden heeft de International Mire Conservation Group (IMCG), een netwerk van veenspecialisten, kritiek geuit op het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de bevindingen dat onderwaterdrainage bodemdaling en CO2-uitstoot kan tegengaan. Onderzoekers van de universiteit van Greifswald (Dld) twijfelen aan de analyse van de beschikbare data.

Zie: https://www.waterforum.net/imcg-effect-onderwaterdrainage-in-veenweidegebieden-niet-bewezen/?utm_source=Waterforum+Nieuwsbrief&utm_campaign=51bd3fa104-WaterForum+Nieuwsbrief+803_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_92a303b9df-51bd3fa104-54287637

Inmiddels heeft de WUR een eerste reactie gegeven op de bevindingen van de universiteit van Greifswald:

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/show-wenr/Discussie-over-onderwaterdrains.htm

ORG-ID gaat er vanuit dat onderwaterdrainage nog steeds een effectieve techniek kan zijn om afbraak van veen tegen te gaan. Cruciaal voor het precieze effect van onderwaterdrainage is hoe dan ook een zo hoog mogelijke grondwaterstand in de zomer. Het realiseren daarvan is maatwerk per polder en vergt een goed samenspel tussen waterschap en betrokken agrariërs. Met andere woorden: het gaat niet alleen om de techniek, maar ook (en misschien nog wel meer) om de juiste toepassing. Dáár zal ORG-ID zich sterk voor blijven maken.