Jack Jansen

Jack Jansen
Partner en senior adviseur.
Betrokken bij ORG-ID sinds 1995.
Tel: 06 – 50 61 59 57

Over Jack Jansen

Jack heeft ruim 30 jaar ervaring als trainer, consultant en (project)-manager. Hij verzorgt trainingen op het vlak van algemeen- en projectmanagement, beleids- en adviesvaardigheden en conflicthantering. Jack is betrokken bij de organisatieontwikkeling en professionalisering van verschillende kennisintensieve organisaties. Verder is Jack actief in operationeel project- en interim-management.

Jack werkt aan het ontwikkelen en implementeren van nieuwe verdienmodellen en functiecombinaties voor overheden en NGO’s. Ook geeft Jack vorm aan de organisatorische uitwerking daarvan, zoals verzelfstandiging en privatisering, fusie, organisatiedoorlichting en het schrijven van de onderliggende business- en bedrijfsplannen.

“Symbiose tussen mens en organisatie vraagt om een duurzame ontwikkeling van beide”

Recente opdrachtgevers van Jack zijn:

 • Provincie Noord Brabant/ Regio Zuid Nederland; uitwerken Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid Nederland 1.0;
 • Utrecht Natuurlijk: bijdragen aan de ontwikkeling van hun nieuwe MJB (meerjaren beleidsplan);
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: begeleiden bestuurlijke dialogen rond dossier overdracht wegen naar gemeenten;
 • De Ulebelt, Deventer; ondersteunen bij de organisatieontwikkeling en het nieuwe meerjaren beleidsplan;
 • Gemeente Arnhem: ontwikkelen en schrijven van de businesscase ‘Fusie Bezoekerscentrum De Molenplaats’ met Natuurcentrum Arnhem;
 • Gemeente Rotterdam: begeleiden van een lerende evaluatie binnen de directie Sport en Cultuur (afdeling NME en de kinderboerderijen)
 • Unie van waterschappen: ontwikkelen en begeleiden van de landelijke leerkringen
 • Gemeente Veenendaal, afdeling Wijk- en Stadsbeheer, QuickScan organisatie doorlichting.
 • Gemeente Arnhem: ontwikkelen Bedrijfsplan Natuurcentrum Arnhem in het kader van hun verzelfstandiging miv 1 januari 2017
 • Gemeente Gorinchem; begeleiding van een professionaliseringstraject van de afdelingen Welzijn en Personeel en Organisatie.
 • Gemeente Den Haag; ontwikkelen nieuwe visie en beleidskader op Natuur en Milieueducatie;
 • Waterschap Aa en Maas; begeleiden van een gebiedsproces op het vlak van ‘Wijzer Onderhoud’ bij het beheer van watergangen;
 • Drinkwaterbedrijf Evides; ontwikkelen nieuwe toekomstvisie voor het natuurbeleid en –beheer;
 • De Veiligheidsregio Zuid Holland- Zuid, Bureau Crisisbeheersing Alblasserwaard Vijfheerenlanden (BCAV); begeleiding professionalisering en organisatie-ontwikkeling;
 • Gemeente Rotterdam (Sport en Cultuur); haalbaarheidsonderzoek naar de verzelfstandiging van de NME functies en NME voorzieningen.
Voorheen was Jack:
Jack werkte ruim zeven jaar werkzaam bij Staatsbosbeheer in diverse beleids- en managementfuncties. Vervolgens werkte hij zeven jaar bij het ministerie van Landbouw; eerst als lijnmanager en later als organisatieadviseur. Aansluitend trad hij als senior adviseur in dienst bij ORG-ID.

Jack is opgeleid als:
Aan de Sociale Academie met als specialisatie Personeelswerk. Jack studeerde enkele jaren psychologie en volgde verschillende postacademiale cursussen, waaronder de PAO-opleiding ‘Voortgezette Opleiding (VO) Management en Beleid’. Verder volgde hij de opleiding organisatieadviseur bij het SIOO. Bij hetzelfde instituut volgde hij de training Consulting Skills. Ook is hij opgeleid tot mediator.

Jack is lid
Van de Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs (OOA). Zie voor meer informatie: www.ooa.nl

Het volledige CV van Jack Jansen