Martine Leewis

Over Martine Leewis

Martine Leewis is een ervaren onderzoeker, adviseur en procesmanager op het gebied van water-, bodem- en klimaat vraagstukken. Organisatorisch sterk, kritisch analytisch, vrolijk en verbindend, met een groot hart voor mensen en natuur. Tevens ervaren mediator.

Het besturen van water- en klimaatvraagstukken in relatie tot integrale gebiedsontwikkeling kent Martine vanuit verschillende invalshoeken. Met 29 jaar consultancy ervaring in binnen- en buitenland weet ze hoe je analyses opstelt, beleid ontwikkelt, mensen verbindt, draagvlak organiseert, organisaties aanstuurt. Als programma manager heeft ze ervaring met het aansturen van teams, het samenwerken met en binnen ambtelijke organisaties, het leveren van resultaat binnen tijd, geld, kwaliteit en met draagvlak. Als voormalig Hoogheemraad en wethouder weet ze ook waar een bestuurder vervolgens tegenaan loopt. Haar kennis en ervaring brengt ze graag over tijdens lezingen, workshops, trainingen. En als mediator gaat ze conflicten niet uit de weg, maar draagt bij aan constructieve oplossingen.

“Mensen verbinden, ook als de spanning oploopt. Altijd op zoek naar het onderliggend belang en de werkelijke drijfveren, zodat onverwachte allianties mogelijk worden. Alleen zo lossen we de grote klimaatvraagstukken van deze tijd op!”

Recente/lopende opdrachtgevers van Martine zijn:

  • Vereniging Nederlandse Gemeenten: ambassadeur klimaatadaptatie. Martine gaat om te beginnen de komende tijd langs bij bestuurders en managers van ruim dertig gemeenten om te spreken over hun dilemma’s op het gebied van klimaatadaptatie.In die gesprekken gaat ze onderzoeken wat gemeenten op korte termijn nodig hebben om een volgende stap te zetten bij het invoeren van maatregelen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Ook kijkt ze naar de middellange termijn: hoe zetten we met elkaar de gezamenlijke middelen van 600 miljoen euro zo in dat we het doel ‘Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht’ daadwerkelijk halen?Daarnaast denkt de ambassadeur desgewenst mee over het verankeren van beleid en over mogelijke koppelingen met andere beleidsterreinen. Verder kan ze tips and tricks uit andere gemeenten delen.De resultaten van haar gesprekken worden benut om ondersteuning voor gemeenten op te zetten en gebruikt om het Deltaprogramma van input te voorzien.
  • 7 Westfriese Gemeenten: begeleiden raadsbijeenkomsten om de mogelijkheden en eventuele condities te bespreken het wegonderhoud van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over te nemen.
  • Ministerie Economische Zaken en Klimaat: IMPLEMENTATION MEKONG DELTAPLAN Consultancy services on Governance of Land Subsidence and Groundwater Management in the Mekong Delta Ontwikkelen ‘Serious Game’, samen met stakeholders, om in de Mekong Delta van Vietnam de vier provincies ter plaatse beleid te helpen ontwikkelen over bodem inklinking en grondwater problematiek. Deze ontwikkelingen worden sterk versneld door klimaatverandering; de urgentie is groot, de probleembeleving c.q. oplossingen nog minder.

Voorheen was Martine:

Van 1990 tot 1993 voorlichter bij de gemeente Berkel en Rodenrijs. Van 1993 tot 1996 was ze campagneleider bij de Dierenbescherming en van 1996 tot 1997 senior adviseur bij Muylaert Communicatie. Ze werd in 1997 senior adviseur bij het Rijksinstituut voor Kust en Zee, waarna ze van 1998 tot 2001 senior communicatie- en beleidsadviseur bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat was. Martine werkte van 2001 tot 2004 bij B&A Beleidsonderzoek en -Advies en van 2004 tot 2018 bij Arcadis. Ze was van 2015 tot 2018 tevens Hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Martine Leewis werd op 23 mei 2018 namens GroenLinks wethouder duurzaamheid, mobiliteit en beheer openbare ruimte. Ze vertrok er op 19 september 2019. Sinds kort is zij partner bij ORG-ID.

Martine is opgeleid als:
Expansie historica (voorheen koloniale geschiedenis). Met als afstudeerrichting ‘het effect van Westerse beeldvorming op het besluit een land te kolonialiseren’. Naast Geschiedenis heeft ze hiervoor Arabisch gestudeerd, en een half jaar onderzoek in Egypte gedaan. Vervolgens is ze in 2004 opnieuw afgestudeerd (beide keren in Leiden) als Bestuurskundige. Zij heeft in 2012 de registratie als mediator gehaald, en is nu bezig deze MfN registratie opnieuw te halen.

Het volledige CV van Martine Leewis