Verslag van de eerste bijeenkomst van de kennisexpeditie Natte teelten van het Nationale Kennisprogramma Bodemdaling

Op 20 juni was de eerste bijeenkomst van de deelexpeditie Natte teelten. 8 onderzoekers en ervaringsdeskundigen op het gebied van natte teelten kwamen uit heel Nederland bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. We hebben gedeeld wat we al weten en wat we nog willen weten. En we hebben besproken wat er verder zou moeten gebeuren.

Voor de deelexpeditie zijn vijf invalshoeken belangrijk:
1) Met welk doel beginnen partijen aan natte teelten (natuurontwikkeling, productielandbouw, bufferzone) en hoe effectief zijn natte teelten om dit doel te halen?
2) Afname: welke producten zijn kansrijk?
3) Productie: hoe kunnen we langjarig lisdodden produceren van een kwaliteit die past bij de wensen van de afnemers?
4) Governance: welke randvoorwaarden moeten overheden creëren?
5) Financiering: op welke manier verdienen ondernemers genoeg aan natte teelten?

Een belangrijke constatering bij punt 5 was dat natte teelten kansrijker worden als er een combinatie van inkomsten mogelijk is (meervoudige businesscase).

De veelheid aan praktische vragen kwam ook naar voren tijdens een teeltmiddag op het Veenweiden Innovatiecentrum die liet zien waar we op dit moment staan met de natte teelten: we zijn pas aan het begin van de ontwikkeling van een volwaardige productie en verwerkingsketen.

We merkten dat de ontwikkelingen zo snel gaan dat het belangrijk is om elkaar regelmatig te spreken om inzichten en ervaringen te delen; en om resultaten van experimenten te duiden. Zo ontwikkelen we een gezamenlijke kennis- en ervaringsbasis onder natte teelten. Die basis bestaat uit een bibliotheek, een netwerk en locaties waar natte teelten in de praktijk worden gebracht. En uiteindelijk komen we hopelijk tot gezamenlijke publicaties zoals teelthandleidingen.
Daarnaast kunnen we ons ook beter organiseren als productiesector met een duidelijke boodschap. Daarvoor ontwikkelen we een boodschappenlijstje voor bestuurders zodat we als ‘sector’ een duidelijk verhaal bij overheden kunnen neerleggen. Zodat snel duidelijk wordt of het vraagteken uit de titel kan worden vervangen door een uitroepteken.