Leo Joosten van ORG-ID is binnen de Proeftuin Veenweiden medeverantwoordelijk voor de beleidsmatige uitwerking van de in de Proeftuin ontwikkelde inzichten rond emissie en depositie van ammoniak uit de melkveehouderij. Op 12 januari 2019 gaf de Proeftuin de waarschuwing af dat de sector aan de bak moet om de emissie van ammoniak te verminderen. Daarbij werd gelijktijdig aangegeven welke mogelijkheden er zijn om dat te realiseren. Artikel Nieuwe Oogst