Woerden maakt als hoofdstad van het Groene Hart werk van haar klimaatambities. In 2030 wil de gemeente CO2-neutraal zijn en in 2050 klimaatneutraal en circulair. Maar hoe te komen van papieren ambities naar de concrete praktijk? Hoe voeg je de daad bij het woord dat je bijvoorbeeld geen gasboringen wilt onder Woerden? Wie doet wat met wie?

Want de gemeente kan het niet alleen. Daarom is een traject gestart onder de titel ‘Duurzaamheid tot in de haarvaten van de Woerdense samenleving’. Samen met bewoners, ondernemers en stakeholders werkt de gemeente hard aan een actiegericht spoorboekje per onderliggend thema (bodemdaling, CO2-neutraal 2030, gezonde samenleving, circulaire economie en klimaatbestendig 2050). De spoorboekjes geven vorm aan de integrale opgave en moeten op 1 april klaar zijn als input voor de begrotingsbehandeling 2018. De al lopende projecten rond duurzaamheid worden hierin opgenomen.

Hans Slootweg van ORG-ID is als projectleider Groene Hart Circulair bij het traject betrokken. Samen met Sweco organiseert hij de werksessies rond circulaire economie.

Hans Slootweg: ”Wat voor mij het meest inspirerend was? Mensen maken zomaar twee dagen vrij hiervoor. Een oudere dame die deelnam was door haar kinderen gestuurd onder het motto ‘natuurlijk doe je mee, want het gaat om de toekomst van je kleinkinderen’. Aan het eind was ze onze grootste ambassadeur. Dit is samen anders denken en anders doen in de praktijk.

Op 8 maart volgt nog een sessie met ondernemers en 14 maart met stakeholders. Na de uitwerking is het woord aan de politiek. En daarna? Samen actief aan de slag om anders te denken en te doen.