Andrea Zierleyn

Senior adviseur en geassocieerd partner

Voor mij draait alles om schoonheid: van deze aarde, van muziek en van mensen. Iets moeilijks voor elkaar krijgen is ook schoonheid, want het gaat niet altijd vanzelf. Als generalist pur sang ben ik op mijn plek als procesmanager en projectleider voor innovatieve trajecten en transities op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie. Als je met mij samenwerkt, weet je zeker dat jouw idee omgezet wordt in concrete acties en gedrag. Het gaat om het resultaat, van idee naar impact.

RECENTE PROJECTEN / ERVARING

Recente opdrachtgevers van Andrea zijn:

 • HDSR: coördinatie gebiedsproces Boer aan het roer, polder Stein-zuid.
 • Zuid-Hollands Landschap: ontwikkeling duurzaamheidsbeleid.
 • Vrijstad Energie, energiecooperatie Culemborg: projectleider Minder op de Meter.
 • Nederlandse Rode Kruis: Programmamanger Learning & Support.
 • Vogelbescherming Nederland: interim manager Team Natuur.
 • RVO/DuurzaamDoor: lerende evaluatie voor de Coöperatie Leren voor Morgen.
 • Gemeente Zevenaar: extern adviseur voor Ontwikkelvisie NME 2.0
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken: projectleider voor Ontwikkelpaden Energie & Ruimte, in samenwerking met Arcadis, StudioMarcoVermeulen en Bureau Overmorgen.
 • RVO/Duurzaam Door, Provincie Zuid-Holland en gemeente Krimpenerwaard: Wonen in lisdodde; met een nieuwe toepassing van lisdodde voor de bouw, brengen we de keten in beweging.
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken: project Sleutelspelers Energie & Ruimte
 • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie & Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Perspectieven op de energietransitie in het veenweidegebied
 • Energiecoöperatie 11duurzaam: coördinator Centrum voor Duurzaamheid De Knop;
 • Gebiedscoöperatie Rivierenland: projectleider ontwikkeling Gebiedsfonds;

Ervaring:
2018 – heden ORG-ID BV Organisatie- en beleids-ontwikkeling, senior-adviseur en geassocieerd partner
Opdrachten op het vlak van transities, projectmanagement, innovaties, fondsenwerving en communicatie. Opdrachtge-vers zijn overheden en goede doelen organisaties, zoals het Ministerie van BZK, het Nederlandse Rode Kruis en Natuur en Milieuorganisaties.

2016-2018 zelfstandig adviseur
Opdrachtgevers: Nederlandse Rode Kruis: projectleider transitie sociale hulp; Energiecoöperatie 11duurzaam: coör-dinator Centrum voor Duurzaamheid De Knop; Gebiedscoö-peratie Rivierenland: projectleider ontwikkeling Gebieds-fonds; Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen: branding traject, schrijven Business Plan, communicatiestrategie ontwikkelen en uitwerken. Charistar: relatiemanager, coach en trainer bij het programma Wijzer Werven. Dit was een traject voor Culturele Instellingen op het gebied van finan-ciering, derde geldstromen, doorlichten business model. Business Canvas, training Friends and fundraisingskills, coaching op maat.

2015 – 2016 Staatsbosbeheer – Stichting Buitenfonds, directeur
Opzetten en uitbouwen van een onafhankelijke stichting die projecten in de natuur van Staatsbosbeheer financiert. Re-sultaten:
• Startteam aangenomen en ingewerkt, infrastructuur en website gereed.
• Analyse en vormgeving van projecten binnen Staatsbos-beheer die geschikt zijn voor externe financiering.
• Toezegging voor 3 corporate partnerships.
• €75.000 aan donaties via projecten op crowdfunding site.

2010 – 2015 Milieudefensie, Manager Fondsen-werving, Communicatie en Achterban
Sturing naar efficiënte en gezonde organisatie. Leiding aan 5 teams en 35 medewerkers. Resultaten:
• Reorganisatie en herstructurering gehele organisatie, nieuw beleidsplan
• Positioneringstraject met introductie nieuwe huisstijl, logo, pay-off
• Stijging van 47% eigen fondsenwerving in 5 jaar: van € 3,0 milj. naar €4,4 milj.
• Nieuwe Achterban strategie voor Algemeen Beleidsplan 2016-2020.
• Programmamanagement Project A15: conflictbemiddeling en verdere sturing naar effectief en efficiënte project-teams, i.s.m Natuur& Milieu.

2006 – 2009 Nederlandse Rode Kruis (NRK), diverse functies, laatste Hoofd Sociale Hulp
Leiding beleidsafdeling van 8 mensen op Verenigingskantoor. Verantwoordelijk voor werkprocessen, beleids- en werkplan-nen, begroting. Externe representatie NRK. Resultaten:
• Ontwikkeling en uitrol van cursus Vrienden Maken, ism ParnassioBavo, later uitgebreid met impactmeting.
• Totstandkoming van de Nationale Coalitie tegen een-zaamheid ‘Erbij’.
• MVO-projecten opgezet met onder meer Ordina, KPMG
• Vertegenwoordiging van Nederlandse Rode Kruis en sector informele zorg bij totstandkoming van Nationale Hitteplan (zomer 2007)

2005-2006 Red Cross/Red Crescent Climate Centre, campagneleider
‘Strandcampagne’: bewustwording van de gevolgen van opwarming van de aarde. Resultaten: financiering en uitvo-ering campagne.

1992 – 2008 Freelance musicus, zowel docerend als uitvoerend
o.a. Rotterdams Philharmonisch Orkest, Radio Filharmonisch Orkest, Brabants Orkest, Trio Kassandra, Bonnard Trio, Boreas Ensemble.

OPLEIDING

2024 Jaaropleiding permacultuur
2018 Art of Participatory Leadership
2015 Mediatraining
2013 Bureau Zuidema: Inzicht in invloed
2011 Management Development Traject, MT Milieudefensie
2008 Cap Gemini Academy: Prince 2 foundation
2008 Middle Management (ISBW)
2007 Managementwetenschappen OU: Organisatie & Management, Politicologie
2001 – 2007 Milieu- & Natuurwetenschappen Open Universiteit (OU), Milieubeleid
1989 – 1992 Koninklijk Conservatorium Den Haag, Uitvoerend Musicus (klarinet)
1984 – 1989 Utrechts Conservatorium, Docerend Musicus (klarinet)

EXTRA

Andrea is opgeleid als klassiek musicus (klarinet) aan de Conservatoria van Utrecht en Den Haag. Na ruim 20 jaar als freelancer gewerkt te hebben, studeerde zij Milieu- en Natuurwetenschap aan de Open Universiteit.

Andrea startte haar tweede carrière bij het Climate Centre van het Nederlandse Rode Kruis en ontwikkelde zich daarna tot hoofd van de afdeling Sociale Hulp. Daarna werkte zij ruim zes jaar als manager fondsenwerving, communicatie en achterban bij Milieudefenise. Waarna zij directeur werd van de nieuwe Stichting Buitenfonds van Staatsbosbeheer. Sinds twee jaar is zij werkzaam als Zzp’er en vanaf 1 september 2018 als senior-adviseur in dienst bij ORG-ID.

Andrea Zierleyn

Senior adviseur en geassocieerd partner

Voor mij draait alles om schoonheid: van deze aarde, van muziek en van mensen. Iets moeilijks voor elkaar krijgen is ook schoonheid, want het gaat niet altijd vanzelf. Als generalist pur sang ben ik op mijn plek als procesmanager en projectleider voor innovatieve trajecten en transities op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie. Als je met mij samenwerkt, weet je zeker dat jouw idee omgezet wordt in concrete acties en gedrag. Het gaat om het resultaat, van idee naar impact.

RECENTE PROJECTEN / ERVARING

Recente opdrachtgevers van Andrea zijn:

 • HDSR: coördinatie gebiedsproces Boer aan het roer, polder Stein-zuid.
 • Zuid-Hollands Landschap: ontwikkeling duurzaamheidsbeleid.
 • Vrijstad Energie, energiecooperatie Culemborg: projectleider Minder op de Meter.
 • Nederlandse Rode Kruis: Programmamanger Learning & Support.
 • Vogelbescherming Nederland: interim manager Team Natuur.
 • RVO/DuurzaamDoor: lerende evaluatie voor de Coöperatie Leren voor Morgen.
 • Gemeente Zevenaar: extern adviseur voor Ontwikkelvisie NME 2.0
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken: projectleider voor Ontwikkelpaden Energie & Ruimte, in samenwerking met Arcadis, StudioMarcoVermeulen en Bureau Overmorgen.
 • RVO/Duurzaam Door, Provincie Zuid-Holland en gemeente Krimpenerwaard: Wonen in lisdodde; met een nieuwe toepassing van lisdodde voor de bouw, brengen we de keten in beweging.
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken: project Sleutelspelers Energie & Ruimte
 • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie & Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Perspectieven op de energietransitie in het veenweidegebied
 • Energiecoöperatie 11duurzaam: coördinator Centrum voor Duurzaamheid De Knop;
 • Gebiedscoöperatie Rivierenland: projectleider ontwikkeling Gebiedsfonds;

Ervaring:
2018 – heden ORG-ID BV Organisatie- en beleids-ontwikkeling, senior-adviseur en geassocieerd partner
Opdrachten op het vlak van transities, projectmanagement, innovaties, fondsenwerving en communicatie. Opdrachtge-vers zijn overheden en goede doelen organisaties, zoals het Ministerie van BZK, het Nederlandse Rode Kruis en Natuur en Milieuorganisaties.

2016-2018 zelfstandig adviseur
Opdrachtgevers: Nederlandse Rode Kruis: projectleider transitie sociale hulp; Energiecoöperatie 11duurzaam: coör-dinator Centrum voor Duurzaamheid De Knop; Gebiedscoö-peratie Rivierenland: projectleider ontwikkeling Gebieds-fonds; Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen: branding traject, schrijven Business Plan, communicatiestrategie ontwikkelen en uitwerken. Charistar: relatiemanager, coach en trainer bij het programma Wijzer Werven. Dit was een traject voor Culturele Instellingen op het gebied van finan-ciering, derde geldstromen, doorlichten business model. Business Canvas, training Friends and fundraisingskills, coaching op maat.

2015 – 2016 Staatsbosbeheer – Stichting Buitenfonds, directeur
Opzetten en uitbouwen van een onafhankelijke stichting die projecten in de natuur van Staatsbosbeheer financiert. Re-sultaten:
• Startteam aangenomen en ingewerkt, infrastructuur en website gereed.
• Analyse en vormgeving van projecten binnen Staatsbos-beheer die geschikt zijn voor externe financiering.
• Toezegging voor 3 corporate partnerships.
• €75.000 aan donaties via projecten op crowdfunding site.

2010 – 2015 Milieudefensie, Manager Fondsen-werving, Communicatie en Achterban
Sturing naar efficiënte en gezonde organisatie. Leiding aan 5 teams en 35 medewerkers. Resultaten:
• Reorganisatie en herstructurering gehele organisatie, nieuw beleidsplan
• Positioneringstraject met introductie nieuwe huisstijl, logo, pay-off
• Stijging van 47% eigen fondsenwerving in 5 jaar: van € 3,0 milj. naar €4,4 milj.
• Nieuwe Achterban strategie voor Algemeen Beleidsplan 2016-2020.
• Programmamanagement Project A15: conflictbemiddeling en verdere sturing naar effectief en efficiënte project-teams, i.s.m Natuur& Milieu.

2006 – 2009 Nederlandse Rode Kruis (NRK), diverse functies, laatste Hoofd Sociale Hulp
Leiding beleidsafdeling van 8 mensen op Verenigingskantoor. Verantwoordelijk voor werkprocessen, beleids- en werkplan-nen, begroting. Externe representatie NRK. Resultaten:
• Ontwikkeling en uitrol van cursus Vrienden Maken, ism ParnassioBavo, later uitgebreid met impactmeting.
• Totstandkoming van de Nationale Coalitie tegen een-zaamheid ‘Erbij’.
• MVO-projecten opgezet met onder meer Ordina, KPMG
• Vertegenwoordiging van Nederlandse Rode Kruis en sector informele zorg bij totstandkoming van Nationale Hitteplan (zomer 2007)

2005-2006 Red Cross/Red Crescent Climate Centre, campagneleider
‘Strandcampagne’: bewustwording van de gevolgen van opwarming van de aarde. Resultaten: financiering en uitvo-ering campagne.

1992 – 2008 Freelance musicus, zowel docerend als uitvoerend
o.a. Rotterdams Philharmonisch Orkest, Radio Filharmonisch Orkest, Brabants Orkest, Trio Kassandra, Bonnard Trio, Boreas Ensemble.

OPLEIDING

2024 Jaaropleiding permacultuur
2018 Art of Participatory Leadership
2015 Mediatraining
2013 Bureau Zuidema: Inzicht in invloed
2011 Management Development Traject, MT Milieudefensie
2008 Cap Gemini Academy: Prince 2 foundation
2008 Middle Management (ISBW)
2007 Managementwetenschappen OU: Organisatie & Management, Politicologie
2001 – 2007 Milieu- & Natuurwetenschappen Open Universiteit (OU), Milieubeleid
1989 – 1992 Koninklijk Conservatorium Den Haag, Uitvoerend Musicus (klarinet)
1984 – 1989 Utrechts Conservatorium, Docerend Musicus (klarinet)

EXTRA

Andrea is opgeleid als klassiek musicus (klarinet) aan de Conservatoria van Utrecht en Den Haag. Na ruim 20 jaar als freelancer gewerkt te hebben, studeerde zij Milieu- en Natuurwetenschap aan de Open Universiteit.

Andrea startte haar tweede carrière bij het Climate Centre van het Nederlandse Rode Kruis en ontwikkelde zich daarna tot hoofd van de afdeling Sociale Hulp. Daarna werkte zij ruim zes jaar als manager fondsenwerving, communicatie en achterban bij Milieudefenise. Waarna zij directeur werd van de nieuwe Stichting Buitenfonds van Staatsbosbeheer. Sinds twee jaar is zij werkzaam als Zzp’er en vanaf 1 september 2018 als senior-adviseur in dienst bij ORG-ID.