Org-ID
organisatie & beleidsontwikkeling

Wie zijn wij?
ORG-ID levert een bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving. Dat lukt volgens ons alleen als mensen samenwerken. Daarom streven we niet alleen naar een duurzame, schone en mooie wereld, maar ook naar een wereld waarin mensen zich verbinden. Door prettige samenwerkingsverbanden te initiëren en faciliteren zorgen we ervoor dat een project waar wij aan werken niet alleen succesvol is, maar ook een goed gevoel geeft. Samen komen we een stap verder. Dááruit halen wij voldoening.

Alle adviseurs van ORG-ID werken met oprechte betrokkenheid, bevlogenheid én daadkracht aan maatschappelijke opgaven. Dat doen wij met eigen kennis en expertise. Daarbij houden wij elkaar scherp door regelmatige intervisie en kennisuitwisseling binnen ons bureau. Onze adviseurs zorgen voor verandering. Geen woorden maar daden. We maken plannen én voeren ze uit. Wij denken verder dan advies alleen.

Wat doen wij?
ORG-ID gebruikt haar kennis en ervaring om u te ondersteunen in de opgave waar u voor staat. Complexiteit zien wij als een uitdaging. We brengen structuur aan, leggen dwarsverbanden en maken verbinding met strategische partners.

Het expertisegebied van onze adviseurs is op hoofdlijnen in te delen in de thema’s klimaatadaptatie en bodem, water en landbouw. De rode draad door deze thema’s heen is verandermanagement. De onderwerpen bevatten veel dwarsverbanden en vaak pakken we ze in samenhang op. Mensen en organisaties die binnen deze thema’s werken, helpen we de juiste keuzes te maken. Zodat zij op een prettige, effectieve en toekomstbestendige manier kunnen omgaan met de uitdagingen waar zij voor staan. Door advies en ondersteuning te bieden, maken wij organisaties met complexe opgaven robuust.

Hoe doen wij dat?
Nieuwe opgaven vragen om nieuwe werkwijzen. Organisaties moeten daar vaak hun weg in vinden. Wij helpen uw organisatie zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. We dagen u daarbij uit breder te kijken en te leren van partijen met andere perspectieven, werkwijzen en/of overtuigingen.

We investeren in het goed begrijpen van uw situatie, vragen en ambities: we brengen de omgeving en context van de opgave in kaart en stellen de gewenste effecten van de samenwerking vast. Deze effecten zijn economisch en duurzaam, maar ook sociaal: we doen het voor én met mensen. We sturen op écht resultaat door programma’s, plannen of projecten te beoordelen aan de hand van evaluatiecriteria.

Kunnen wij u helpen?
Zoekt u ondersteuning bij de ontwikkeling van beleid of veranderingen in de organisatie? Bijvoorbeeld om een nieuwe strategie of visie te ontwikkelen, de organisatie anders in te richten of participatie te organiseren? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een vraag? U bent van harte welkom voor een goed gesprek!

Neem contact op met ORG-ID of neem rechtstreeks contact op met een van onze adviseurs via hun foto op deze pagina.

Klimaatadaptatie
Het klimaat verandert. Hitte, droogte en extreme buien treden vaker op. Het water in rivieren en de zee stijgt. We merken dat nu al op vele manieren. Bijvoorbeeld aan het aantal weer-gerelateerde calamiteiten, maar ook aan nieuwe stadsstranden, wijnbouw op plekken waar dat voorheen ondenkbaar was, etc. We moeten onze leefomgeving aanpassen aan het nieuwe klimaat. De adviseurs van ORG-ID vinden een klimaat- en toekomstbestendige leefomgeving belangrijk en willen daar hun steentje aan bijdragen.

Bodem, Water & Landbouw
Overheden, ondernemers en omwonenden werken aan een vitaal platteland. Daarvoor is een trendbreuk nodig in de manier waarop we voedsel, water en energie produceren. Soms lukt het niet om te veranderen, omdat we opgaven onvoldoende in samenhang oppakken. Overheden stellen belangrijke beslissingen over waterbeheer, energietransitie, landbouw en natuurontwikkeling uit en boeren weten vaak niet waarin ze moeten investeren om boer te kunnen blijven. Dit gebrek aan veranderkracht verzwakt het platteland en dat vinden wij een gemiste kans.

Verandermanagement
De onderwerpen klimaatadaptatie en bodem, water en landbouw bevatten veel dwarsverbanden en vaak pakken we ze in samenhang op. Verandermanagement loopt als een rode draad door al deze thema’s heen.

Kunnen wij u helpen?
Zoekt u ondersteuning bij de ontwikkeling van beleid of veranderingen in de organisatie? Bijvoorbeeld om een nieuwe strategie of visie te ontwikkelen, de organisatie anders in te richten of participatie te organiseren? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een vraag? U bent van harte welkom voor een goed gesprek!

Neem contact op met ORG-ID of neem rechtstreeks contact op met een van onze adviseurs.