25-02-2024

Uitvoeringsagenda Landelijk Gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

De gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werken met agrariers en andere betrokkenen aan een toekomstbestendig landelijk gebied waarin agrariĆ«rs economisch rendabel produceren en iedereen kan genieten van het landschap en de natuur. Verzorgen van vee, gewassen, landschap en natuur zijn waarden die hand in hand gaan in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en die betrokkenen graag willen doorgeven aan de volgende generaties. Daarbij werken gemeenten samen met provincies en het Rijk. Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) werkt het Rijk aan natuur, water en klimaat doelen die in Europees verband zijn afgesproken en die provincies in provinciale programma’s verder uitwerken. Roelof Westerhof ondersteunt de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden door samen met boerenwerkgroepen, gemeenten en provincies maatregelpakketten uit te werken die economisch rendabele voedselproductie in balans brengt met opgaven op het gebied van natuur, klimaat en water.

Algemeen
Foto: https://www.rogierboogaard.com/

De gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werken met agrariers en andere betrokkenen aan een toekomstbestendig landelijk gebied waarin agrariĆ«rs economisch rendabel produceren en iedereen kan genieten van het landschap en de natuur. Verzorgen van vee, gewassen, landschap en natuur zijn waarden die hand in hand gaan in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en die betrokkenen graag willen doorgeven aan de volgende generaties. Daarbij werken gemeenten samen met provincies en het Rijk. Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) werkt het Rijk aan natuur, water en klimaat doelen die in Europees verband zijn afgesproken en die provincies in provinciale programma’s verder uitwerken. Roelof Westerhof ondersteunt de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden door samen met boerenwerkgroepen, gemeenten en provincies maatregelpakketten uit te werken die economisch rendabele voedselproductie in balans brengt met opgaven op het gebied van natuur, klimaat en water.

Algemeen
Foto: https://www.rogierboogaard.com/