25-03-2024

Leren in gebiedsprocessen

Met de miljarden die beschikbaar lijken te komen voor de transitie in de landbouw, in combinatie met de aanpak van het stikstofprobleem, is het des te belangrijker dat we de verbinding weten te leggen tussen wat boeren, landschap- en natuurbeheerders en stadsbewoners belangrijk vinden en wat overheden aan projecten opstarten. Martine combineert in meerdere opdrachten haar kennis van beleid en beleidsmakers, haar onderzoeksaanpak van ‘lerend evalueren’ en haar vaardigheden als procesbegeleider/mediator om de verbinding tussen gebiedspartners en verschillende overheden tot stand te brengen. In het gebiedsproces Aarlanderveen (opdrachtgever LTO Noord) is zij verantwoordelijk voor het onderdeel ‘lerend evalueren’, zoals beschreven in het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.

Met het kernteam, bestaande uit het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Alphen a/d Rijn, PPP Agro Advies, LTO Noord en ORG-ID leren we telkens van wat helpt en hindert als je een innovatief gebiedsproces opstart. Bestaande oplossingen voor waterkwaliteitsproblemen, stikstofdepositie op de nabij gelegen Nieuwkoopse plassen, en een toekomstbestendig perspectief voor de melkveehouders in de polder zijn niet voldoende, dus moeten we samen met de boeren nieuwe wegen bewandelen.

In het gebiedsproces Ronde Hoep werken we ‘bottom up’: samen met de agrariërs is een plan van aanpak opgesteld en financiering georganiseerd. Bij het Bestuursakkoord Groene Hart (opdrachtgever Coördinatiebureau Groene Hart) zijn Martine en Robert de Graaff juist onderdeel van het schrijfteam om een innovatief bestuursakkoord vorm te geven, waarbij we bestuurders van de bij het Groene Hart betrokken gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk helpen om recht te doen aan de identiteit van het Groene Hart, de mensen die zich ermee verbonden voelen en de bestuurlijke samenwerking in het Groene Hart. Het is daarmee een levend document, bedoeld om richting te geven en te inspireren. En om op terug te vallen, als bestuurders elkaar in de dagelijkse hectiek dreigen kwijt te raken. Om de som meer dan de delen te laten zijn. Om ‘thuis’ te laten lezen, zodat de achterban weet waaraan bestuurders zich willen verbinden.

De bestuursovereenkomst is om regionaal werken te faciliteren en mochten de afspraken in de overeenkomst niet tot oplossingen leiden zijn er de bestuurlijke verhoudingen binnen het Huis van Thorbecke om op terug te vallen.

Algemeen
Foto: HTTPS://WWW.ROGIERBOOGAARD.COM

Met de miljarden die beschikbaar lijken te komen voor de transitie in de landbouw, in combinatie met de aanpak van het stikstofprobleem, is het des te belangrijker dat we de verbinding weten te leggen tussen wat boeren, landschap- en natuurbeheerders en stadsbewoners belangrijk vinden en wat overheden aan projecten opstarten. Martine combineert in meerdere opdrachten haar kennis van beleid en beleidsmakers, haar onderzoeksaanpak van ‘lerend evalueren’ en haar vaardigheden als procesbegeleider/mediator om de verbinding tussen gebiedspartners en verschillende overheden tot stand te brengen. In het gebiedsproces Aarlanderveen (opdrachtgever LTO Noord) is zij verantwoordelijk voor het onderdeel ‘lerend evalueren’, zoals beschreven in het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.

Met het kernteam, bestaande uit het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Alphen a/d Rijn, PPP Agro Advies, LTO Noord en ORG-ID leren we telkens van wat helpt en hindert als je een innovatief gebiedsproces opstart. Bestaande oplossingen voor waterkwaliteitsproblemen, stikstofdepositie op de nabij gelegen Nieuwkoopse plassen, en een toekomstbestendig perspectief voor de melkveehouders in de polder zijn niet voldoende, dus moeten we samen met de boeren nieuwe wegen bewandelen.

In het gebiedsproces Ronde Hoep werken we ‘bottom up’: samen met de agrariërs is een plan van aanpak opgesteld en financiering georganiseerd. Bij het Bestuursakkoord Groene Hart (opdrachtgever Coördinatiebureau Groene Hart) zijn Martine en Robert de Graaff juist onderdeel van het schrijfteam om een innovatief bestuursakkoord vorm te geven, waarbij we bestuurders van de bij het Groene Hart betrokken gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk helpen om recht te doen aan de identiteit van het Groene Hart, de mensen die zich ermee verbonden voelen en de bestuurlijke samenwerking in het Groene Hart. Het is daarmee een levend document, bedoeld om richting te geven en te inspireren. En om op terug te vallen, als bestuurders elkaar in de dagelijkse hectiek dreigen kwijt te raken. Om de som meer dan de delen te laten zijn. Om ‘thuis’ te laten lezen, zodat de achterban weet waaraan bestuurders zich willen verbinden.

De bestuursovereenkomst is om regionaal werken te faciliteren en mochten de afspraken in de overeenkomst niet tot oplossingen leiden zijn er de bestuurlijke verhoudingen binnen het Huis van Thorbecke om op terug te vallen.

Algemeen
Foto: HTTPS://WWW.ROGIERBOOGAARD.COM