Martine Leewis

Martine Leewis is een ervaren onderzoeker, adviseur en procesmanager op het gebied van water-, bodem- en klimaat vraagstukken. Organisatorisch sterk, kritisch analytisch, vrolijk en verbindend, met een groot hart voor mensen en natuur. Tevens ervaren mediator.

Het besturen van water- en klimaatvraagstukken in relatie tot integrale gebiedsontwikkeling kent Martine vanuit verschillende invalshoeken. Met 29 jaar consultancy ervaring in binnen- en buitenland weet ze hoe je analyses opstelt, beleid ontwikkelt, mensen verbindt, draagvlak organiseert, organisaties aanstuurt. Als programma manager heeft ze ervaring met het aansturen van teams, het samenwerken met en binnen ambtelijke organisaties, het leveren van resultaat binnen tijd, geld, kwaliteit en met draagvlak. Als voormalig Hoogheemraad en wethouder weet ze ook waar een bestuurder vervolgens tegenaan loopt. Haar kennis en ervaring brengt ze graag over tijdens lezingen, workshops, trainingen. En als mediator gaat ze conflicten niet uit de weg, maar draagt bij aan constructieve oplossingen.

RECENTE PROJECTEN / ERVARING

Recente/lopende opdrachtgevers van Martine zijn:

  • Leren in gebiedsprocessen: met de miljarden die beschikbaar lijken te komen voor de transitie in de landbouw, in combinatie met de aanpak van het stikstofprobleem, is het des te belangrijker dat we de verbinding weten te leggen tussen wat boeren, landschap- en natuurbeheerders en stadsbewoners belangrijk vinden en wat overheden aan projecten opstarten. Martine combineert in meerdere opdrachten haar kennis van beleid en beleidsmakers, haar onderzoeksaanpak van ‘lerend evalueren’ en haar vaardigheden als procesbegeleider/mediator om de verbinding tussen gebiedspartners en verschillende overheden tot stand te brengen.
  • In het gebiedsproces Aarlanderveen (opdrachtgever LTO Noord) is zij verantwoordelijk voor het onderdeel ‘lerend evalueren’, zoals beschreven in het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Met het kernteam, bestaande uit het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Alphen a/d Rijn, PPP Agro Advies, LTO Noord en ORG-ID leren we telkens van wat helpt en hindert als je een innovatief gebiedsproces opstart. Bestaande oplossingen voor waterkwaliteitsproblemen, stikstofdepositie op de nabij gelegen Nieuwkoopse plassen, en een toekomstbestendig perspectief voor de melkveehouders in de polder zijn niet voldoende, dus moeten we samen met de boeren nieuwe wegen bewandelen.
  • In het gebiedsproces Ronde Hoep werken we ‘bottom up’: samen met de agrariërs is een plan van aanpak opgesteld en financiering georganiseerd.
  • Bij het Bestuursakkoord Groene Hart (opdrachtgever Coördinatiebureau Groene Hart) zijn Martine en Robert de Graaff juist onderdeel van het schrijfteam om een innovatief bestuursakkoord vorm te geven, waarbij we bestuurders van de bij het Groene Hart betrokken gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk helpen om recht te doen aan de identiteit van het Groene Hart, de mensen die zich ermee verbonden voelen en de bestuurlijke samenwerking in het Groene Hart. Het is daarmee een levend document, bedoeld om richting te geven en te inspireren. En om op terug te vallen, als bestuurders elkaar in de dagelijkse hectiek dreigen kwijt te raken. Om de som meer dan de delen te laten zijn. Om ‘thuis’ te laten lezen, zodat de achterban weet waaraan bestuurders zich willen verbinden. De bestuursovereenkomst is om regionaal werken te faciliteren en mochten de afspraken in de overeenkomst niet tot oplossingen leiden zijn er de bestuurlijke verhoudingen binnen het Huis van Thorbecke om op terug te vallen.
  • Bij het plan van aanpak Overgangsgebieden (opdrachtgever Provincie Zuid Holland) staan twee vragen centraal: wat is een overgangsgebied; een gebied tussen natuur en landbouw, en wat draagt dat bij aan natuurontwikkeling, stikstof reductie en een toekomstbestendige landbouw, en hoe kunnen betrokkenen hier samen in op trekken zonder elkaar kwijt te raken?

OPLEIDING

Expansie historica (voorheen koloniale geschiedenis). Met als afstudeerrichting ‘het effect van Westerse beeldvorming op het besluit een land te kolonialiseren’. Naast Geschiedenis heeft ze hiervoor Arabisch gestudeerd, en een half jaar onderzoek in Egypte gedaan.

Vervolgens is ze in 2004 opnieuw afgestudeerd (beide keren in Leiden) als Bestuurskundige.

Zij heeft meerdere opleidingen als procesbegeleider, gespreksleider en mediator gevolgd, en is sinds 2020 geregistreerd MfN mediator. Ze heeft meerdere mediations lopen, op het gebied van arbeidsverhoudingen, buurtbemiddelingszaken en bestuurlijke geschillen.

EXTRA

Voorheen was Martine
Van 1990 tot 1993 voorlichter bij de gemeente Berkel en Rodenrijs. Van 1993 tot 1996 was ze campagneleider bij de Dierenbescherming en van 1996 tot 1997 senior adviseur bij Muylaert Communicatie. Ze werd in 1997 senior adviseur bij het Rijksinstituut voor Kust en Zee, waarna ze van 1998 tot 2001 senior communicatie- en beleidsadviseur bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat was.

Martine werkte van 2001 tot 2004 bij B&A Beleidsonderzoek en -Advies en van 2004 tot 2018 bij Arcadis. Ze was van 2015 tot 2018 tevens Hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Martine Leewis werd op 23 mei 2018 namens GroenLinks wethouder duurzaamheid, mobiliteit en beheer openbare ruimte. Ze vertrok er op 19 september 2019.

Martine Leewis

Martine Leewis is een ervaren onderzoeker, adviseur en procesmanager op het gebied van water-, bodem- en klimaat vraagstukken. Organisatorisch sterk, kritisch analytisch, vrolijk en verbindend, met een groot hart voor mensen en natuur. Tevens ervaren mediator.

Het besturen van water- en klimaatvraagstukken in relatie tot integrale gebiedsontwikkeling kent Martine vanuit verschillende invalshoeken. Met 29 jaar consultancy ervaring in binnen- en buitenland weet ze hoe je analyses opstelt, beleid ontwikkelt, mensen verbindt, draagvlak organiseert, organisaties aanstuurt. Als programma manager heeft ze ervaring met het aansturen van teams, het samenwerken met en binnen ambtelijke organisaties, het leveren van resultaat binnen tijd, geld, kwaliteit en met draagvlak. Als voormalig Hoogheemraad en wethouder weet ze ook waar een bestuurder vervolgens tegenaan loopt. Haar kennis en ervaring brengt ze graag over tijdens lezingen, workshops, trainingen. En als mediator gaat ze conflicten niet uit de weg, maar draagt bij aan constructieve oplossingen.

RECENTE PROJECTEN / ERVARING

Recente/lopende opdrachtgevers van Martine zijn:

  • Leren in gebiedsprocessen: met de miljarden die beschikbaar lijken te komen voor de transitie in de landbouw, in combinatie met de aanpak van het stikstofprobleem, is het des te belangrijker dat we de verbinding weten te leggen tussen wat boeren, landschap- en natuurbeheerders en stadsbewoners belangrijk vinden en wat overheden aan projecten opstarten. Martine combineert in meerdere opdrachten haar kennis van beleid en beleidsmakers, haar onderzoeksaanpak van ‘lerend evalueren’ en haar vaardigheden als procesbegeleider/mediator om de verbinding tussen gebiedspartners en verschillende overheden tot stand te brengen.
  • In het gebiedsproces Aarlanderveen (opdrachtgever LTO Noord) is zij verantwoordelijk voor het onderdeel ‘lerend evalueren’, zoals beschreven in het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Met het kernteam, bestaande uit het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Alphen a/d Rijn, PPP Agro Advies, LTO Noord en ORG-ID leren we telkens van wat helpt en hindert als je een innovatief gebiedsproces opstart. Bestaande oplossingen voor waterkwaliteitsproblemen, stikstofdepositie op de nabij gelegen Nieuwkoopse plassen, en een toekomstbestendig perspectief voor de melkveehouders in de polder zijn niet voldoende, dus moeten we samen met de boeren nieuwe wegen bewandelen.
  • In het gebiedsproces Ronde Hoep werken we ‘bottom up’: samen met de agrariërs is een plan van aanpak opgesteld en financiering georganiseerd.
  • Bij het Bestuursakkoord Groene Hart (opdrachtgever Coördinatiebureau Groene Hart) zijn Martine en Robert de Graaff juist onderdeel van het schrijfteam om een innovatief bestuursakkoord vorm te geven, waarbij we bestuurders van de bij het Groene Hart betrokken gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk helpen om recht te doen aan de identiteit van het Groene Hart, de mensen die zich ermee verbonden voelen en de bestuurlijke samenwerking in het Groene Hart. Het is daarmee een levend document, bedoeld om richting te geven en te inspireren. En om op terug te vallen, als bestuurders elkaar in de dagelijkse hectiek dreigen kwijt te raken. Om de som meer dan de delen te laten zijn. Om ‘thuis’ te laten lezen, zodat de achterban weet waaraan bestuurders zich willen verbinden. De bestuursovereenkomst is om regionaal werken te faciliteren en mochten de afspraken in de overeenkomst niet tot oplossingen leiden zijn er de bestuurlijke verhoudingen binnen het Huis van Thorbecke om op terug te vallen.
  • Bij het plan van aanpak Overgangsgebieden (opdrachtgever Provincie Zuid Holland) staan twee vragen centraal: wat is een overgangsgebied; een gebied tussen natuur en landbouw, en wat draagt dat bij aan natuurontwikkeling, stikstof reductie en een toekomstbestendige landbouw, en hoe kunnen betrokkenen hier samen in op trekken zonder elkaar kwijt te raken?

OPLEIDING

Expansie historica (voorheen koloniale geschiedenis). Met als afstudeerrichting ‘het effect van Westerse beeldvorming op het besluit een land te kolonialiseren’. Naast Geschiedenis heeft ze hiervoor Arabisch gestudeerd, en een half jaar onderzoek in Egypte gedaan.

Vervolgens is ze in 2004 opnieuw afgestudeerd (beide keren in Leiden) als Bestuurskundige.

Zij heeft meerdere opleidingen als procesbegeleider, gespreksleider en mediator gevolgd, en is sinds 2020 geregistreerd MfN mediator. Ze heeft meerdere mediations lopen, op het gebied van arbeidsverhoudingen, buurtbemiddelingszaken en bestuurlijke geschillen.

EXTRA

Voorheen was Martine
Van 1990 tot 1993 voorlichter bij de gemeente Berkel en Rodenrijs. Van 1993 tot 1996 was ze campagneleider bij de Dierenbescherming en van 1996 tot 1997 senior adviseur bij Muylaert Communicatie. Ze werd in 1997 senior adviseur bij het Rijksinstituut voor Kust en Zee, waarna ze van 1998 tot 2001 senior communicatie- en beleidsadviseur bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat was.

Martine werkte van 2001 tot 2004 bij B&A Beleidsonderzoek en -Advies en van 2004 tot 2018 bij Arcadis. Ze was van 2015 tot 2018 tevens Hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Martine Leewis werd op 23 mei 2018 namens GroenLinks wethouder duurzaamheid, mobiliteit en beheer openbare ruimte. Ze vertrok er op 19 september 2019.