17-05-2023

Monitor Klimaatadaptatie Zuid-Nederland

Hoe weet je bij klimaatadaptatie of je op koers ligt? Hoe leg je dat uit aan je collega’s, inwoners, of bedrijven? Kan je bij het volgen van vorderingen op het gebied van klimaatadaptatie verder gaan dan het ‘afvinken van lijstjes’?

Opdracht
Met die vraag gingen ORG-ID en CAS op weg. Provincie Brabant gaf ons hiertoe opdracht namens het Platform Klimaatadaptatie Zuid Nederland. Het werd een inspirerende zoektocht.

In het Platform Klimaatadaptatie Zuid-Nederland (P-KAZN) zijn de DPRA werkregio’s (samenwerkingsverbanden van gemeenten, waterschappen en provincies) van Limburg en Noord Brabant vertegenwoordigt. Een werkgroep van het Platform ondersteunt de werkregio’s en de provincies bij het monitoren van klimaatadaptatie. In het kader van deze ondersteuning hebben ORG-ID en CAS met de werkgroep en het platform de Monitor Klimaatadaptatie Zuid-Nederland (zie: monitor KA ZN) ontwikkeld. De monitor moet inzicht bieden in de vraag of organisaties in Zuid-Nederland op koers liggen om tot een klimaatbestendige leefomgeving te komen. Deze eerste versie van de monitor kan de komende jaren worden ingezet om klimaatadaptatie in Zuid-Nederland te monitoren.

Aanpak
Samen met de werkregio’s en provincies hebben we onderzocht wat de verschillende overheden en andere partijen wilden monitoren. Op basis daarvan hebben we bepaald hoe de monitor eruit moest zien. CAS onderscheidt drie typen monitoring:

  • Doen we wat is afgesproken?
  • Wat zijn de effecten van de maatregelen in de praktijk?
  • Liggen we op koers?

Uit schriftelijke interviews en gesprekken met het platform bleek dat het platform vooral geïnteresseerd was in type 3. Verder hebben we met het platform samen geconstateerd dat niet geïnventariseerde gegevens de basis van de monitor zouden vormen, maar citaten uit te voeren gesprekken. Wij hebben vijftien gesprekken gevoerd: twee provincies en dertien werkregio’s. De resultaten van die gesprekken hebben we samengevat in de monitor.

De geïnterviewden constateerden dan wij “Door de gesprekken met de werkregio’s en provincies niet alleen informatie ophaalden, maar hen ook stimuleerden om tijdens de gesprekken zelf na te denken over de vraag: liggen we op koers?”

ORG-ID heeft het Platform Klimaatadaptatie Zuid-Nederland eerder ondersteund bij het formuleren van de klimaatadaptatiestrategie en het uitvoeringsprogramma. CAS had in opdracht van Provincie Noord Brabant de website klimaatadaptatiebrabant.nl opgezet. ORG-ID en CAS hebben eerder samengewerkt bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma NAS 2018-2019. Combinatie van onze ervaringen lag daarom voor de hand.

Kim van Nieuwaal, Menno van Bijsterveldt (beiden CAS), Robert de Graaff en Andrea Zierleyn (beiden ORG-ID) hebben de gesprekken gevoerd, de opzet van de monitor ontwikkeld, de resultaten geanalyseerd en belangrijke citaten geselecteerd. Menno heeft samen met Malou ten Have (CAS) de monitor gebouwd en gevuld met content.

Resultaat
De Monitor Klimaatadaptatie Zuid-Nederland heeft de vorm van een storymap. De storymap legt uit wat monitoring is, visualiseert de drie typen monitoring en geeft een overzicht van de conclusies uit de gesprekken met de werkregio’s. De monitor is in 2021 gestart en zal de komende jaren verder ontwikkeld worden. Meer over de monitor kun je ook lezen in het nieuwsbericht op het Klimaatportaal Brabant.

Klimaatadaptatie

Hoe weet je bij klimaatadaptatie of je op koers ligt? Hoe leg je dat uit aan je collega’s, inwoners, of bedrijven? Kan je bij het volgen van vorderingen op het gebied van klimaatadaptatie verder gaan dan het ‘afvinken van lijstjes’?

Opdracht
Met die vraag gingen ORG-ID en CAS op weg. Provincie Brabant gaf ons hiertoe opdracht namens het Platform Klimaatadaptatie Zuid Nederland. Het werd een inspirerende zoektocht.

In het Platform Klimaatadaptatie Zuid-Nederland (P-KAZN) zijn de DPRA werkregio’s (samenwerkingsverbanden van gemeenten, waterschappen en provincies) van Limburg en Noord Brabant vertegenwoordigt. Een werkgroep van het Platform ondersteunt de werkregio’s en de provincies bij het monitoren van klimaatadaptatie. In het kader van deze ondersteuning hebben ORG-ID en CAS met de werkgroep en het platform de Monitor Klimaatadaptatie Zuid-Nederland (zie: monitor KA ZN) ontwikkeld. De monitor moet inzicht bieden in de vraag of organisaties in Zuid-Nederland op koers liggen om tot een klimaatbestendige leefomgeving te komen. Deze eerste versie van de monitor kan de komende jaren worden ingezet om klimaatadaptatie in Zuid-Nederland te monitoren.

Aanpak
Samen met de werkregio’s en provincies hebben we onderzocht wat de verschillende overheden en andere partijen wilden monitoren. Op basis daarvan hebben we bepaald hoe de monitor eruit moest zien. CAS onderscheidt drie typen monitoring:

  • Doen we wat is afgesproken?
  • Wat zijn de effecten van de maatregelen in de praktijk?
  • Liggen we op koers?

Uit schriftelijke interviews en gesprekken met het platform bleek dat het platform vooral geïnteresseerd was in type 3. Verder hebben we met het platform samen geconstateerd dat niet geïnventariseerde gegevens de basis van de monitor zouden vormen, maar citaten uit te voeren gesprekken. Wij hebben vijftien gesprekken gevoerd: twee provincies en dertien werkregio’s. De resultaten van die gesprekken hebben we samengevat in de monitor.

De geïnterviewden constateerden dan wij “Door de gesprekken met de werkregio’s en provincies niet alleen informatie ophaalden, maar hen ook stimuleerden om tijdens de gesprekken zelf na te denken over de vraag: liggen we op koers?”

ORG-ID heeft het Platform Klimaatadaptatie Zuid-Nederland eerder ondersteund bij het formuleren van de klimaatadaptatiestrategie en het uitvoeringsprogramma. CAS had in opdracht van Provincie Noord Brabant de website klimaatadaptatiebrabant.nl opgezet. ORG-ID en CAS hebben eerder samengewerkt bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma NAS 2018-2019. Combinatie van onze ervaringen lag daarom voor de hand.

Kim van Nieuwaal, Menno van Bijsterveldt (beiden CAS), Robert de Graaff en Andrea Zierleyn (beiden ORG-ID) hebben de gesprekken gevoerd, de opzet van de monitor ontwikkeld, de resultaten geanalyseerd en belangrijke citaten geselecteerd. Menno heeft samen met Malou ten Have (CAS) de monitor gebouwd en gevuld met content.

Resultaat
De Monitor Klimaatadaptatie Zuid-Nederland heeft de vorm van een storymap. De storymap legt uit wat monitoring is, visualiseert de drie typen monitoring en geeft een overzicht van de conclusies uit de gesprekken met de werkregio’s. De monitor is in 2021 gestart en zal de komende jaren verder ontwikkeld worden. Meer over de monitor kun je ook lezen in het nieuwsbericht op het Klimaatportaal Brabant.

Klimaatadaptatie