Ingrid Canter Cremers

Strategisch adviseur

Ingrid Canter Cremers is een ervaren proces- en programmamanager van complexe beleidsvraagstukken en gebiedsprocessen. Hierbij opereert zij op het snijvlak van bestuur, politiek en strategie. Daarnaast heeft zij veel ervaring met strategische omgevingsmanagement, beleidsanalyses en -evaluaties en governance. Het willen bijdragen aan het versterken of vergroten van de maatschappelijke waarde is wat haar hierin drijft. Als procesbegeleider of adviseur kenmerkt de aanpak van Ingrid zich door altijd te beginnen bij de bedoeling. Haar kracht bij dit soort vraagstukken ligt in het vermogen om snel analyses te maken van hetgeen er speelt en daarbij de onderlinge verbanden en afhankelijkheden te identificeren. Ook heeft zij een scherp oog voor de belangen die er spelen en verkent samen met betrokkenen vanuit de bedoeling welke oplossingen mogelijk zijn. Zowel op het gebied van inhoud als governance. Daarbij heeft zij oog voor de vraag achter de vraag en onderzoek vanuit een positieve grondhouding wat er kan en wat nodig is.

RECENTE PROJECTEN / ERVARING

 • Strategisch omgevingsmanager Vitens (2019-2022)
  Namens de directie van Vitens het drinkwaterbelang behartigen in de bestuurlijke en strategisch dossiers in de provincie Gelderland.
 • Lid van de Provinciale Raad voor het Omgevingsbeleid (PRO) van de provincie Gelderland (2019-2022)
 • Omgevingsmanager Vitens (2018-2019)
  Verantwoordelijk voor het borgen van het belang van de drinkwaterwinningen in de dynamische ruimtelijke omgeving van het Rivierengebied.
 • Programmamanager Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie van het ministerie van I&W (2017-2018)
  Detachering vanuit de Unie van Waterschappen. Als trekker van het Stimuleringsprogramma was ik samen met collega’s van VNG, IPO en Rijk verantwoordelijk voor het faciliteren van vernieuwende aanpakken om ruimtelijke adaptatie in praktijk te brengen, het borgen van ruimtelijke adaptatie in provinciale en regionale omgevingsvisies en het oprichten van het landelijk platform Nederland klimaatbestendig.
 • Strategisch adviseur waterschap Rijn en IJssel (2011-2018)
  a Coördinator Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Programmamanager Waterbewustzijn, de verkenning naar een mogelijke opschaling en shared services tussen de waterschappen in Rijn-Oost, Accountmanager voor de provincie Gelderland en de  landbouwsector
 • Procesmanager werkplaats Kansrijk Platteland (2011-2015)
  Achterhoek 2020 is de samenwerking tussen overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek. Doelstelling is om te bewerkstelligen dat de Achterhoek in 2020 en daarna een duurzaam vitale regio met een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving is. Als procesmanager van een van de 4 werkplaatsen gaf ik vorm en inhoud aan de realisatie daarvan.
 • Manager unit waterbeheer Waterschap Rijn en IJssel (2007-2010)
  Eindverantwoordelijk voor het beheer en integrale wateropgave van het beheersgebied het waterschap Rijn en IJssel.
 • Manager stroomgebied Zuid bij Waterschap Rijn en IJssel (2004-2007)
  Eindverantwoordelijk voor het onderhoud, beheer en integrale wateropgave van het zuidelijk deel van het beheersgebied van het waterschap Rijn en IJssel.
 • Senior beleidsadviseur bij de unit Kaderstelling en Beleid Waterschap Rijn en IJssel (2001-2004)
 • Senior adviseur afdeling water en ruimte bij IWACO B.V. adviesbureau voor water
  en ruimte (1997-2001)
 • Senior adviseur afdeling bodem bij IWACO B.V. advies bureau voor water en ruimte
  (1991-1997)
 • Projectleider afdeling bodem bij IWACO B.V. (1989-1991)
 • Wetenschappelijk onderzoeker Centrum voor Milieukunde Leiden (1987-1989)

OPLEIDING

Microbioloog met als bijvakken moleculaire biologie en milieukunde.

Ingrid Canter Cremers

Strategisch adviseur

Ingrid Canter Cremers is een ervaren proces- en programmamanager van complexe beleidsvraagstukken en gebiedsprocessen. Hierbij opereert zij op het snijvlak van bestuur, politiek en strategie. Daarnaast heeft zij veel ervaring met strategische omgevingsmanagement, beleidsanalyses en -evaluaties en governance. Het willen bijdragen aan het versterken of vergroten van de maatschappelijke waarde is wat haar hierin drijft. Als procesbegeleider of adviseur kenmerkt de aanpak van Ingrid zich door altijd te beginnen bij de bedoeling. Haar kracht bij dit soort vraagstukken ligt in het vermogen om snel analyses te maken van hetgeen er speelt en daarbij de onderlinge verbanden en afhankelijkheden te identificeren. Ook heeft zij een scherp oog voor de belangen die er spelen en verkent samen met betrokkenen vanuit de bedoeling welke oplossingen mogelijk zijn. Zowel op het gebied van inhoud als governance. Daarbij heeft zij oog voor de vraag achter de vraag en onderzoek vanuit een positieve grondhouding wat er kan en wat nodig is.

RECENTE PROJECTEN / ERVARING

 • Strategisch omgevingsmanager Vitens (2019-2022)
  Namens de directie van Vitens het drinkwaterbelang behartigen in de bestuurlijke en strategisch dossiers in de provincie Gelderland.
 • Lid van de Provinciale Raad voor het Omgevingsbeleid (PRO) van de provincie Gelderland (2019-2022)
 • Omgevingsmanager Vitens (2018-2019)
  Verantwoordelijk voor het borgen van het belang van de drinkwaterwinningen in de dynamische ruimtelijke omgeving van het Rivierengebied.
 • Programmamanager Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie van het ministerie van I&W (2017-2018)
  Detachering vanuit de Unie van Waterschappen. Als trekker van het Stimuleringsprogramma was ik samen met collega’s van VNG, IPO en Rijk verantwoordelijk voor het faciliteren van vernieuwende aanpakken om ruimtelijke adaptatie in praktijk te brengen, het borgen van ruimtelijke adaptatie in provinciale en regionale omgevingsvisies en het oprichten van het landelijk platform Nederland klimaatbestendig.
 • Strategisch adviseur waterschap Rijn en IJssel (2011-2018)
  a Coördinator Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Programmamanager Waterbewustzijn, de verkenning naar een mogelijke opschaling en shared services tussen de waterschappen in Rijn-Oost, Accountmanager voor de provincie Gelderland en de  landbouwsector
 • Procesmanager werkplaats Kansrijk Platteland (2011-2015)
  Achterhoek 2020 is de samenwerking tussen overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek. Doelstelling is om te bewerkstelligen dat de Achterhoek in 2020 en daarna een duurzaam vitale regio met een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving is. Als procesmanager van een van de 4 werkplaatsen gaf ik vorm en inhoud aan de realisatie daarvan.
 • Manager unit waterbeheer Waterschap Rijn en IJssel (2007-2010)
  Eindverantwoordelijk voor het beheer en integrale wateropgave van het beheersgebied het waterschap Rijn en IJssel.
 • Manager stroomgebied Zuid bij Waterschap Rijn en IJssel (2004-2007)
  Eindverantwoordelijk voor het onderhoud, beheer en integrale wateropgave van het zuidelijk deel van het beheersgebied van het waterschap Rijn en IJssel.
 • Senior beleidsadviseur bij de unit Kaderstelling en Beleid Waterschap Rijn en IJssel (2001-2004)
 • Senior adviseur afdeling water en ruimte bij IWACO B.V. adviesbureau voor water
  en ruimte (1997-2001)
 • Senior adviseur afdeling bodem bij IWACO B.V. advies bureau voor water en ruimte
  (1991-1997)
 • Projectleider afdeling bodem bij IWACO B.V. (1989-1991)
 • Wetenschappelijk onderzoeker Centrum voor Milieukunde Leiden (1987-1989)

OPLEIDING

Microbioloog met als bijvakken moleculaire biologie en milieukunde.