Aanpak droogte in de Achterhoek

29-03-2021 - Algemeen

De droogte in de Achterhoek laat zich nadrukkelijk zien en voelen. Al drie jaar achtereen snakken gewassen en de natuur naar water. Droogte is een effect van klimaatverandering en de gevolgen ervan zijn bijvoorbeeld minder gewasopbrengst, minder drinkwatervoorraden. Meer ziektes in de gewassen, meer stinkend oppervlaktewater en blauwalg.

De Achterhoek heeft eigenschappen die bij droogte tot acute problemen leiden: de grond bestaat overwegend uit zand, veel grond is verdicht en het landschap is hellend en in grote mate ontwaterd waardoor neerslag sneller wordt afgevoerd dan dat het de bodem intrekt. Zowel droogte als extreme buien hebben impact op de gebruiksfuncties en we weten dat de frequentie en intensiteit van allebei zal toenemen. Inmiddels is ook duidelijk dat de droogte zich niet zomaar laat oplossen door extra wateraanvoer, door waterwinningen te stoppen of door bestaande landbouw naar kringlooplandbouw om te vormen. Aanpassingen in het gebied van decennia laten zich niet in dezelfde tijdspanne herstellen.

Aanpak droogte in de Achterhoek

29-03-2021 - Algemeen

De droogte in de Achterhoek laat zich nadrukkelijk zien en voelen. Al drie jaar achtereen snakken gewassen en de natuur naar water. Droogte is een effect van klimaatverandering en de gevolgen ervan zijn bijvoorbeeld minder gewasopbrengst, minder drinkwatervoorraden. Meer ziektes in de gewassen, meer stinkend oppervlaktewater en blauwalg.

De Achterhoek heeft eigenschappen die bij droogte tot acute problemen leiden: de grond bestaat overwegend uit zand, veel grond is verdicht en het landschap is hellend en in grote mate ontwaterd waardoor neerslag sneller wordt afgevoerd dan dat het de bodem intrekt. Zowel droogte als extreme buien hebben impact op de gebruiksfuncties en we weten dat de frequentie en intensiteit van allebei zal toenemen. Inmiddels is ook duidelijk dat de droogte zich niet zomaar laat oplossen door extra wateraanvoer, door waterwinningen te stoppen of door bestaande landbouw naar kringlooplandbouw om te vormen. Aanpassingen in het gebied van decennia laten zich niet in dezelfde tijdspanne herstellen.