23-05-2011

Behoud van ervaringskennis als kritische succesfactor

Waterschap Brabantse Delta constateerde recent dat in de komende 5 jaar naar schatting 100 zeer ervaren medewerkers uit dienst gaan. Oorzaak is de leeftijdsopbouw: van de ruim 500 medewerkers is zo’n 20% ouder dan 60 jaar.

Brabantse Delta wordt hierdoor kwetsbaar in het behouden van zowel de kwaliteit als de continuïteit van haar dienstverlening. De organisatie zocht naar een toekomstbestendige visie op het behouden en overdragen van de uitstromende ‘kritische’ kennis. Kritische kennis is alle kennis die niet direct vervangbaar of inhuurbaar is, omdat daarvoor vaak een lange reeks van jaren ervaring noodzakelijk is. Deze paraat beschikbare ervaringskennis zal de komende jaren behoorlijk onder druk komen staan. Het was dringend nodig om een visie te ontwikkelen over de wijze waarop relatief unieke ervaringskennis overgedragen kan worden.

Jack Jansen van ORG-ID heeft in 2011 waterschap Brabantse Delta zowel inhoudelijk als procesmatig begeleid bij de totstandkoming van de visie op ‘management van ervaringskennis’. Het bestuur van Brabantse Delta heeft de visie inmiddels onderschreven en middelen vrijgemaakt voor de implementatie. Brabantse Delta experimenteert inmiddels met ‘werkplaatsen’ en ‘leerplatforms’. Het probleem is actueel voor meer waterschappen. Daarom is er een ‘Brabant-brede’ Projectgroep Kennismanagement gevormd, waarin de samenwerkende Brabantse Waterschappen de ervaringen door onderling delen en verbreden. Ook in deze projectgroep levert Jack Jansen een bijdrage.

Algemeen
Foto: G.Lanting, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Waterschap Brabantse Delta constateerde recent dat in de komende 5 jaar naar schatting 100 zeer ervaren medewerkers uit dienst gaan. Oorzaak is de leeftijdsopbouw: van de ruim 500 medewerkers is zo’n 20% ouder dan 60 jaar.

Brabantse Delta wordt hierdoor kwetsbaar in het behouden van zowel de kwaliteit als de continuïteit van haar dienstverlening. De organisatie zocht naar een toekomstbestendige visie op het behouden en overdragen van de uitstromende ‘kritische’ kennis. Kritische kennis is alle kennis die niet direct vervangbaar of inhuurbaar is, omdat daarvoor vaak een lange reeks van jaren ervaring noodzakelijk is. Deze paraat beschikbare ervaringskennis zal de komende jaren behoorlijk onder druk komen staan. Het was dringend nodig om een visie te ontwikkelen over de wijze waarop relatief unieke ervaringskennis overgedragen kan worden.

Jack Jansen van ORG-ID heeft in 2011 waterschap Brabantse Delta zowel inhoudelijk als procesmatig begeleid bij de totstandkoming van de visie op ‘management van ervaringskennis’. Het bestuur van Brabantse Delta heeft de visie inmiddels onderschreven en middelen vrijgemaakt voor de implementatie. Brabantse Delta experimenteert inmiddels met ‘werkplaatsen’ en ‘leerplatforms’. Het probleem is actueel voor meer waterschappen. Daarom is er een ‘Brabant-brede’ Projectgroep Kennismanagement gevormd, waarin de samenwerkende Brabantse Waterschappen de ervaringen door onderling delen en verbreden. Ook in deze projectgroep levert Jack Jansen een bijdrage.

Algemeen
Foto: G.Lanting, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons