04-06-2020

Bestuurlijke brainstorm(s) stikstof

Op 25 mei en 2 juni 2020 heeft Leo Joosten van ORG-ID twee (digitale) bestuurlijke brainstormsessies begeleid (respectievelijk in Noord-Nederland en Zuid/Midden Nederland), met provinciale gedeputeerden en landbouwbestuurders. Onderwerpen: extern salderen, meldingen & vrijstellingen en het beleid rondom Natura2000 gebieden.

Hoewel het stikstofdossier uiterst complex is, met grote gevoeligheden en veel emoties werd het beide keren geen stellingenoorlog, maar een gesprek, waarin geprobeerd werd elkaar te begrijpen en elkaar vast te houden. Zoals een van de gedeputeerden opmerkte: “jullie zorgen zijn ook onze zorgen”. Momenteel wordt nagedacht over een vervolg gericht op de ‘hoe’-vraag.

Algemeen

Op 25 mei en 2 juni 2020 heeft Leo Joosten van ORG-ID twee (digitale) bestuurlijke brainstormsessies begeleid (respectievelijk in Noord-Nederland en Zuid/Midden Nederland), met provinciale gedeputeerden en landbouwbestuurders. Onderwerpen: extern salderen, meldingen & vrijstellingen en het beleid rondom Natura2000 gebieden.

Hoewel het stikstofdossier uiterst complex is, met grote gevoeligheden en veel emoties werd het beide keren geen stellingenoorlog, maar een gesprek, waarin geprobeerd werd elkaar te begrijpen en elkaar vast te houden. Zoals een van de gedeputeerden opmerkte: “jullie zorgen zijn ook onze zorgen”. Momenteel wordt nagedacht over een vervolg gericht op de ‘hoe’-vraag.

Algemeen