De Boer aan het Roer: perspectief in veenweiden

07-04-2023 - Algemeen

Hoe kan een duurzame toekomst voor veenweidepolders eruitzien als we rekening houden met zoveel mogelijke uitdagingen die op ons afkomen? En hoe maken we samen een toekomstvisie in vertrouwen met agrariërs, overheden en andere partijen, voor nu en later?

In het programma De Boer aan het Roer hebben boeren, samen met gebiedspartners, plannen en ideeën voor de toekomst uitgewerkt in ontwerpsessies (methode RIO: Reflexief Interactief Ontwerpen). Met elkaar schetsen agrariërs en gebiedspartners hoe de toekomst in hun polder eruitziet. In de toekomstvisie presenteren zij plannen voor de afzienbare toekomst richting 2030, maar met een schuin oog naar 2050. Met ruimte voor ondernemerschap, innovatieve ideeën en nieuwe vormen van samenwerken. Neem ook eens een kijkje op de website van de Boer aan het Roer op Veen.

De Boer aan het Roer is een gebiedsproces in vier polders in het Groene Hart. Agrariërs en gebiedspartners (waterschap, gemeente, agrarisch collectief en andere gebiedspartijen) geven samen vorm aan een toekomstvisie voor hun polder. Met elkaar schetsen boeren, met denkkracht van gebiedspartners, hoe zij de toekomst voor zich zien. Rekening houdend met alle maatschappelijke vragen die op ons allen afkomen.

Het gaat om een toekomstbeeld dat inspeelt op de ontwikkelingen rond klimaat, stikstof/natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit, watersysteem, bodemdaling en energie. En op eenieders rol en ruimte daarin. Dit toekomstbeeld vormt het vertrekpunt om samen met alle betrokken partijen concrete stappen naar de uitvoering te zetten. Inmiddels is voor twee van de vier polders een toekomstvisie gereed.

Voor het coördineren en de procesbegeleiding van het programma de Boer aan het Roer heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) Caroline van de Veerdonk van ORG-ID gevraagd. Caroline werkt daarbij nauw samen met agrarische collectieven, overheden en andere gebiedspartijen.

De toekomstvisie is een opstap voor het maken van een uitvoeringsplan met financieringskansen per polder. Om te zorgen dat de toekomstvisie tot uitvoering komt stellen partijen een intentieovereenkomst op, benoemen een kwartiermaker voor de uitvoering en maken een overzicht van financieringskansen.

De Boer aan het Roer is onderdeel van het landelijk Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP Vitaal Platteland), een initiatief van het ministerie van LNV. Het programma ondersteunt gebieden met de organisatie, communicatie en financiering van pilots. De Boer aan het Roer is een leerpilot in de IBP-regio Hollands-Utrechtse Veenweiden.

Waarom ORG-ID
Het maken van een gebiedsvisie van onderop door gebiedspartners (agrarisch ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties) met uiteenlopende belangen vraagt stevige procesbegeleiding. ORG-ID is kundig in procesbegeleiding, innovatief denken en verbinden van maatschappelijke thema’s. Bovenal werkt ORG-ID vanuit vertrouwen en respect voor iedereen.

De Boer aan het Roer: perspectief in veenweiden

07-04-2023 - Algemeen

Hoe kan een duurzame toekomst voor veenweidepolders eruitzien als we rekening houden met zoveel mogelijke uitdagingen die op ons afkomen? En hoe maken we samen een toekomstvisie in vertrouwen met agrariërs, overheden en andere partijen, voor nu en later?

In het programma De Boer aan het Roer hebben boeren, samen met gebiedspartners, plannen en ideeën voor de toekomst uitgewerkt in ontwerpsessies (methode RIO: Reflexief Interactief Ontwerpen). Met elkaar schetsen agrariërs en gebiedspartners hoe de toekomst in hun polder eruitziet. In de toekomstvisie presenteren zij plannen voor de afzienbare toekomst richting 2030, maar met een schuin oog naar 2050. Met ruimte voor ondernemerschap, innovatieve ideeën en nieuwe vormen van samenwerken. Neem ook eens een kijkje op de website van de Boer aan het Roer op Veen.

De Boer aan het Roer is een gebiedsproces in vier polders in het Groene Hart. Agrariërs en gebiedspartners (waterschap, gemeente, agrarisch collectief en andere gebiedspartijen) geven samen vorm aan een toekomstvisie voor hun polder. Met elkaar schetsen boeren, met denkkracht van gebiedspartners, hoe zij de toekomst voor zich zien. Rekening houdend met alle maatschappelijke vragen die op ons allen afkomen.

Het gaat om een toekomstbeeld dat inspeelt op de ontwikkelingen rond klimaat, stikstof/natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit, watersysteem, bodemdaling en energie. En op eenieders rol en ruimte daarin. Dit toekomstbeeld vormt het vertrekpunt om samen met alle betrokken partijen concrete stappen naar de uitvoering te zetten. Inmiddels is voor twee van de vier polders een toekomstvisie gereed.

Voor het coördineren en de procesbegeleiding van het programma de Boer aan het Roer heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) Caroline van de Veerdonk van ORG-ID gevraagd. Caroline werkt daarbij nauw samen met agrarische collectieven, overheden en andere gebiedspartijen.

De toekomstvisie is een opstap voor het maken van een uitvoeringsplan met financieringskansen per polder. Om te zorgen dat de toekomstvisie tot uitvoering komt stellen partijen een intentieovereenkomst op, benoemen een kwartiermaker voor de uitvoering en maken een overzicht van financieringskansen.

De Boer aan het Roer is onderdeel van het landelijk Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP Vitaal Platteland), een initiatief van het ministerie van LNV. Het programma ondersteunt gebieden met de organisatie, communicatie en financiering van pilots. De Boer aan het Roer is een leerpilot in de IBP-regio Hollands-Utrechtse Veenweiden.

Waarom ORG-ID
Het maken van een gebiedsvisie van onderop door gebiedspartners (agrarisch ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties) met uiteenlopende belangen vraagt stevige procesbegeleiding. ORG-ID is kundig in procesbegeleiding, innovatief denken en verbinden van maatschappelijke thema’s. Bovenal werkt ORG-ID vanuit vertrouwen en respect voor iedereen.