05-01-2018

Duurzaamheidsversneller NMCX Haarlemmermeer

Duurzaamheidscentrum NMCX werd in 2009 opgericht op initiatief van de gemeente Haarlemmermeer, samen met maatschappelijke partners als Rabobankregio Schiphol, Meerlanden, Luchthaven Schiphol en Ymere. NMCX is in de loop der jaren uitgegroeid tot een professioneel advies- en verbindingscentrum voor duurzaamheidsvraagstukken. De doelgroepen die NMCX bedient zijn bewoners, scholen en bedrijven. NMCX biedt hen een breed scala aan producten en diensten en werkt met wisselende (strategische) partners, gerelateerd aan het programma.

NMCX is een professioneel centrum wat duurzaamheidsvraagstukken op thematische wijze onder de aandacht van de verschillende doelgroepen brengt.

Jack Jansen heeft in 2017 NMCX ondersteund bij het ontwikkelen van hun nieuwe meerjarenvisie.

In deze visie komen de doelen, de doelgroepen en de rollen die NMCX daarbij kiest aan bod. NMCX is actief als aanjager, versneller, initiator. En zodra een (implementatie) proces succesvol draait, trekt NMCX zich terug en laat het vervolg aan de gebruikers, aan de markt en aan derden om het initiatief verder op te schalen, te borgen en uit te nutten.

NMCX is innovatief en een actief pionier en een incubator voor duurzaamheidsinitiatieven. NMCX kiest ook de rol van initiator , regisseur en facilitator voor grote programma’s als “water& klimaat adaptatie”, “vergroening van de leefomgeving” en “lokale voedselstrategie”. Onder de vlag van deze thema aanpak worden projecten, met concrete handelingsperspectieven voor de doelgroep, samen met partners, georganiseerd.

Algemeen

Duurzaamheidscentrum NMCX werd in 2009 opgericht op initiatief van de gemeente Haarlemmermeer, samen met maatschappelijke partners als Rabobankregio Schiphol, Meerlanden, Luchthaven Schiphol en Ymere. NMCX is in de loop der jaren uitgegroeid tot een professioneel advies- en verbindingscentrum voor duurzaamheidsvraagstukken. De doelgroepen die NMCX bedient zijn bewoners, scholen en bedrijven. NMCX biedt hen een breed scala aan producten en diensten en werkt met wisselende (strategische) partners, gerelateerd aan het programma.

NMCX is een professioneel centrum wat duurzaamheidsvraagstukken op thematische wijze onder de aandacht van de verschillende doelgroepen brengt.

Jack Jansen heeft in 2017 NMCX ondersteund bij het ontwikkelen van hun nieuwe meerjarenvisie.

In deze visie komen de doelen, de doelgroepen en de rollen die NMCX daarbij kiest aan bod. NMCX is actief als aanjager, versneller, initiator. En zodra een (implementatie) proces succesvol draait, trekt NMCX zich terug en laat het vervolg aan de gebruikers, aan de markt en aan derden om het initiatief verder op te schalen, te borgen en uit te nutten.

NMCX is innovatief en een actief pionier en een incubator voor duurzaamheidsinitiatieven. NMCX kiest ook de rol van initiator , regisseur en facilitator voor grote programma’s als “water& klimaat adaptatie”, “vergroening van de leefomgeving” en “lokale voedselstrategie”. Onder de vlag van deze thema aanpak worden projecten, met concrete handelingsperspectieven voor de doelgroep, samen met partners, georganiseerd.

Algemeen