Gebiedsgerichte aanpak Nieuwkoopse Plassen

31-03-2021 - Algemeen

Met de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in 2019 is de vergunningverlening voor activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken stil komen te liggen. Een van de oplossingsrichtingen om uit de impasse te komen is een gebiedsgerichte benadering rondom Natura 2000 gebieden. De regie daarvoor ligt bij de provincies.

Een van de belangrijkste N2000-gebieden in Zuid-Holland zijn de Nieuwkoopse Plassen. Eind 2020 heeft Leo Joosten van ORG-ID voor de provincie Zuid-Holland het adaptieve Plan van Aanpak gericht op het proces van de gebiedsgerichte aanpak Nieuwkoopse Plassen geschreven. Het Plan richt zich op natuurherstel, vitale landbouw, emissies van stikstof en broeikasgassen, bodemdaling, waterkwaliteit en biodiversiteit. Het PvA is op 29 januari door de Stuurgroep vastgesteld. Inmiddels is de uitvoering ter hand genomen in 3 themagroepen met bijbehorende bestuurlijke trekkers. De themagroep landbouw wordt getrokken door Han Weber, met Leo Joosten als secretaris. De inzet is om enerzijds vanuit ambities van individuele ondernemers en anderzijds vanuit de opgaven van de overheden te werken aan gebiedsontwikkeling, met als centrale vraag: “Wat kan wel?”.

Gebiedsgerichte aanpak Nieuwkoopse Plassen

31-03-2021 - Algemeen

Met de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in 2019 is de vergunningverlening voor activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken stil komen te liggen. Een van de oplossingsrichtingen om uit de impasse te komen is een gebiedsgerichte benadering rondom Natura 2000 gebieden. De regie daarvoor ligt bij de provincies.

Een van de belangrijkste N2000-gebieden in Zuid-Holland zijn de Nieuwkoopse Plassen. Eind 2020 heeft Leo Joosten van ORG-ID voor de provincie Zuid-Holland het adaptieve Plan van Aanpak gericht op het proces van de gebiedsgerichte aanpak Nieuwkoopse Plassen geschreven. Het Plan richt zich op natuurherstel, vitale landbouw, emissies van stikstof en broeikasgassen, bodemdaling, waterkwaliteit en biodiversiteit. Het PvA is op 29 januari door de Stuurgroep vastgesteld. Inmiddels is de uitvoering ter hand genomen in 3 themagroepen met bijbehorende bestuurlijke trekkers. De themagroep landbouw wordt getrokken door Han Weber, met Leo Joosten als secretaris. De inzet is om enerzijds vanuit ambities van individuele ondernemers en anderzijds vanuit de opgaven van de overheden te werken aan gebiedsontwikkeling, met als centrale vraag: “Wat kan wel?”.