Naar buiten! in de regio Leiden

05-01-2018 - Algemeen

De stichting is sinds 1 januari 2018 opgericht. Het doel van de organisatie is om kinderen en hun ouders uit de Leidse regio in aanraking te brengen met groen en natuur. Hierdoor wordt hun gezondheid, kennis, betrokkenheid, ontwikkeling bevordert. Naar buiten! maakt hen meer bekend met natuur, groen en het buitengebied en versterkt de relatie tussen stad en platteland. En verspreidt kennis over een gezonde levensstijl. De stichting coördineert ook het lokale aanbod van natuur- en milieueducatie.

Naar Buiten is verder een platform voor (natuur)educatieve initiatieven; de stichting zal daarbij op treden als makelaar tussen vraag en aanbod en in voorkomende gevallen op treden als opdrachtgever. Tot slot zal de stichting de benodigde fondsen werven om deze doelen te bereiken.

Het initiatief is het resultaat van een unieke samenwerking tussen publieke partijen (provincie Zuid Holland en gemeente Leiden) en private partijen (enkele lokale ZZP’ers en betrokken burgers). Jack Jansen was eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de business case. Aan de totstandkoming van deze businesscase werkten verder mee: Juke Loman, Suzanne Wardenaar en Hans Nuiver. Het rapport vindt u hier: https://org-id.eu/publicaties/

Naar buiten! in de regio Leiden

05-01-2018 - Algemeen

De stichting is sinds 1 januari 2018 opgericht. Het doel van de organisatie is om kinderen en hun ouders uit de Leidse regio in aanraking te brengen met groen en natuur. Hierdoor wordt hun gezondheid, kennis, betrokkenheid, ontwikkeling bevordert. Naar buiten! maakt hen meer bekend met natuur, groen en het buitengebied en versterkt de relatie tussen stad en platteland. En verspreidt kennis over een gezonde levensstijl. De stichting coördineert ook het lokale aanbod van natuur- en milieueducatie.

Naar Buiten is verder een platform voor (natuur)educatieve initiatieven; de stichting zal daarbij op treden als makelaar tussen vraag en aanbod en in voorkomende gevallen op treden als opdrachtgever. Tot slot zal de stichting de benodigde fondsen werven om deze doelen te bereiken.

Het initiatief is het resultaat van een unieke samenwerking tussen publieke partijen (provincie Zuid Holland en gemeente Leiden) en private partijen (enkele lokale ZZP’ers en betrokken burgers). Jack Jansen was eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de business case. Aan de totstandkoming van deze businesscase werkten verder mee: Juke Loman, Suzanne Wardenaar en Hans Nuiver. Het rapport vindt u hier: https://org-id.eu/publicaties/