09-02-2019

Toekomstbestendige Zorg- en Kinderboerderij

In Noordwijkerhout is de zorg- en kinderboerderij ‘De Dierenhoeve’ gevestigd. De Dierenhoeve ligt op het voormalige Bavo-terrein, een terrein wat stedenbouwkundig wordt herontwikkeld. Deze herontwikkeling betekent dat De Dierenhoeve verplaatst zal worden. De nieuwe locatie die daarvoor is aangewezen is de ‘Engelse Tuin’.

De nieuw te bouwen wijk wordt een hoogwaardige woonlocatie en de nieuwe Dierenhoeve zal dienovereenkomstig een hoogwaardige voorziening worden. Verplaatsing en nieuwbouw is een kapitaalintensieve aangelegenheid. De kosten worden geraamd op € 1,5 miljoen euro.

Jack Jansen heeft in 2018 onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor een toekomstbestendige voorzieningen en de resultaten daarvan uitgewerkt in een Businesscase (BC). Deze BC is inmiddels uitgewerkt in versie 1.0 van het Businessplan. Inmiddels wordt door Jack -i.s.m. het bestuur van de Dierenhoeve, de projectontwikkelaar en een tweetal ondernemers in de kinderopvang/BSO en de dagbesteding/ Leer- en werkbedrijf, hard gewerkt aan de realisatie van dit Businessplan.

Algemeen

In Noordwijkerhout is de zorg- en kinderboerderij ‘De Dierenhoeve’ gevestigd. De Dierenhoeve ligt op het voormalige Bavo-terrein, een terrein wat stedenbouwkundig wordt herontwikkeld. Deze herontwikkeling betekent dat De Dierenhoeve verplaatst zal worden. De nieuwe locatie die daarvoor is aangewezen is de ‘Engelse Tuin’.

De nieuw te bouwen wijk wordt een hoogwaardige woonlocatie en de nieuwe Dierenhoeve zal dienovereenkomstig een hoogwaardige voorziening worden. Verplaatsing en nieuwbouw is een kapitaalintensieve aangelegenheid. De kosten worden geraamd op € 1,5 miljoen euro.

Jack Jansen heeft in 2018 onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor een toekomstbestendige voorzieningen en de resultaten daarvan uitgewerkt in een Businesscase (BC). Deze BC is inmiddels uitgewerkt in versie 1.0 van het Businessplan. Inmiddels wordt door Jack -i.s.m. het bestuur van de Dierenhoeve, de projectontwikkelaar en een tweetal ondernemers in de kinderopvang/BSO en de dagbesteding/ Leer- en werkbedrijf, hard gewerkt aan de realisatie van dit Businessplan.

Algemeen