Voorbereiding gebiedsgerichte aanpak stikstof Nieuwkoopse Plassen

09-06-2020 - Algemeen

Met de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van 29 mei 2019 is de vergunningverlening voor activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken stil komen te liggen. Een van de oplossingsrichtingen om uit de impasse te komen is een gebiedsgerichte benadering rondom Natura 2000 gebieden. De regie daarvoor ligt bij de provincies.

Een van de belangrijkste N2000-gebieden in Zuid-Holland zijn de Nieuwkoopse Plassen. De provincie Zuid-Holland zet nadrukkelijk in op het betrekken van stakeholders in een specifiek gebied. De melkveehouders rondom de Nieuwkoopse Plassen hebben aangegeven mee te willen denken over de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak, met als doel om de gevoelde bedreigingen om te zetten in kansen. Een gebiedscomité heeft hierbij, in samenspraak met LTO Noord, het voortouw genomen. Sinds januari 2020 ondersteunt Leo Joosten van ORG-ID (in samenspraak met LTO Noord en de provincie Z-Holland) dit gebiedscomité bij de voorbereiding van een bottom-up gebiedsgerichte aanpak.

Voorbereiding gebiedsgerichte aanpak stikstof Nieuwkoopse Plassen

09-06-2020 - Algemeen

Met de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van 29 mei 2019 is de vergunningverlening voor activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken stil komen te liggen. Een van de oplossingsrichtingen om uit de impasse te komen is een gebiedsgerichte benadering rondom Natura 2000 gebieden. De regie daarvoor ligt bij de provincies.

Een van de belangrijkste N2000-gebieden in Zuid-Holland zijn de Nieuwkoopse Plassen. De provincie Zuid-Holland zet nadrukkelijk in op het betrekken van stakeholders in een specifiek gebied. De melkveehouders rondom de Nieuwkoopse Plassen hebben aangegeven mee te willen denken over de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak, met als doel om de gevoelde bedreigingen om te zetten in kansen. Een gebiedscomité heeft hierbij, in samenspraak met LTO Noord, het voortouw genomen. Sinds januari 2020 ondersteunt Leo Joosten van ORG-ID (in samenspraak met LTO Noord en de provincie Z-Holland) dit gebiedscomité bij de voorbereiding van een bottom-up gebiedsgerichte aanpak.