Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw – rapport

Klimaatverandering vraagt om een aanpassing van de hele samenleving. Er gebeurt al veel. Dit actieprogramma is opgesteld samen met LTO, het ministerie van IenW, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG en het Verbond van Verzekeraars.

Download de publicatie

Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw – rapport

Klimaatverandering vraagt om een aanpassing van de hele samenleving. Er gebeurt al veel. Dit actieprogramma is opgesteld samen met LTO, het ministerie van IenW, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG en het Verbond van Verzekeraars.

Download de publicatie