Evaluatie NAS hoofdrapport

De Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) omvat alle beleidsvelden die direct te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering. Omdat over het Deltaprogramma, dat onderdeel is van de NAS, al jaarlijks aan de Tweede Kamer wordt gerapporteerd, is deze evaluatie vooral gefocust op de beleidsvelden en activiteiten waarover niet in het kader van het Deltaprogramma wordt gerapporteerd.

Download de publicatie

Evaluatie NAS hoofdrapport

De Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) omvat alle beleidsvelden die direct te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering. Omdat over het Deltaprogramma, dat onderdeel is van de NAS, al jaarlijks aan de Tweede Kamer wordt gerapporteerd, is deze evaluatie vooral gefocust op de beleidsvelden en activiteiten waarover niet in het kader van het Deltaprogramma wordt gerapporteerd.

Download de publicatie