Investeren in stabiele oevers: alternatief voor baggeren?

Een verkennende studie naar kosten/baten en effecten op waterkwaliteit, klimaat en biodiversiteit in Laag Holland. Een onderzoek in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Download de publicatie

Investeren in stabiele oevers: alternatief voor baggeren?

Een verkennende studie naar kosten/baten en effecten op waterkwaliteit, klimaat en biodiversiteit in Laag Holland. Een onderzoek in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Download de publicatie