Resultaten nulmeting NAS 2021

De Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) is de strategische paraplu over het Nederlandse adaptatiebeleid. In 2016 is de tweede NAS verschenen (NAS2016). Het primaire doel van de NAS2016 is het verkleinen van de kwetsbaarheid van Nederland voor klimaatverandering en daarmee de impact van klimaatverandering op Nederland.

In het Directeurenoverleg Nationale Klimaatadaptatiestrategie (DO-NAS) van maart 2021 is besloten tot het uitvoeren van een herijking van de klimaatimpacts- en risico’s. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voert deze herijking uit. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en PBL hebben ORG-ID gevraagd om een nulmeting uit te voeren ten behoeve van het monitoren van de voortgang van de NAS. ORG-ID heeft dit voor 17 beleidsvelden gedaan.

Download de publicatie

Resultaten nulmeting NAS 2021

De Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) is de strategische paraplu over het Nederlandse adaptatiebeleid. In 2016 is de tweede NAS verschenen (NAS2016). Het primaire doel van de NAS2016 is het verkleinen van de kwetsbaarheid van Nederland voor klimaatverandering en daarmee de impact van klimaatverandering op Nederland.

In het Directeurenoverleg Nationale Klimaatadaptatiestrategie (DO-NAS) van maart 2021 is besloten tot het uitvoeren van een herijking van de klimaatimpacts- en risico’s. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voert deze herijking uit. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en PBL hebben ORG-ID gevraagd om een nulmeting uit te voeren ten behoeve van het monitoren van de voortgang van de NAS. ORG-ID heeft dit voor 17 beleidsvelden gedaan.

Download de publicatie