Sturen met water: optie in veenweiden?

Het idee voor ‘Sturen met water’ is ontstaan bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC). In opdracht van de STOWA is, met medewerking van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, een verkenning uitgevoerd naar de zienswijzen over ‘Sturen met water’: Welke beelden hebben de verschillende betrokkenen bij Sturen met water? En wie zou het initiatief moeten nemen bij de uitwerking ervan?

Download de publicatie

Sturen met water: optie in veenweiden?

Het idee voor ‘Sturen met water’ is ontstaan bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC). In opdracht van de STOWA is, met medewerking van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, een verkenning uitgevoerd naar de zienswijzen over ‘Sturen met water’: Welke beelden hebben de verschillende betrokkenen bij Sturen met water? En wie zou het initiatief moeten nemen bij de uitwerking ervan?

Download de publicatie