Tussentijdse Evaluatie Ruimtelijke Adaptatie

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft als doel het bevorderen van klimaatbestendig en waterrobuust handelen door overheden, bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke partijen. Om dit doel te bereiken werd in september 2014 de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie vastgesteld. Dit rapport bevat een kwalitatieve evaluatie van die DBRA.

Download de publicatie

Tussentijdse Evaluatie Ruimtelijke Adaptatie

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft als doel het bevorderen van klimaatbestendig en waterrobuust handelen door overheden, bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke partijen. Om dit doel te bereiken werd in september 2014 de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie vastgesteld. Dit rapport bevat een kwalitatieve evaluatie van die DBRA.

Download de publicatie