Waldo von Faber

Waldo is inzetbaar als verbinder in gebiedsprocessen, waar water, bodem, landbouw, natuur en landgebruik bij elkaar komen. Gebiedswaarden én menselijkheid staan centraal bij het zoeken naar de verbinding. Als voormalig docent en pedagoog wil hij zich inzetten voor het overdraagbaar maken van leerpunten uit gebiedsprocessen, bijvoorbeeld in lerend evalueren of het opzetten van communities of practice. Als dagvoorzitter of facilitator brengt hij (bestuurlijke) partijen snel bij elkaar, als ervaren bestuurder in het landelijk gebied weet hij waar de schuurpunten zitten en hoe hij daarmee om kan gaan.

Ondersteuning en back-up geven bij de ontwikkeling van mens is de basis van waaruit Waldo werkt. Het vindt zijn oorsprong in zijn opleiding tot verpleegkundige. Aanvankelijk in de psychiatrie, maar nadrukkelijker in zijn werk als docent (psychiatrisch) verpleegkunde en omgangskunde. Het bevestigt zijn visie dat mensen in staat zijn zichzelf en hun omgeving opnieuw te ontdekken, zichzelf te verbazen en van daaruit nieuwe oplossingen ontwikkelen. De drijfveer van Waldo is het verbinden van partijen, het stimuleren van personen en daarbij het eindresultaat scherp voor ogen te houden.

De sportvisserij, een levenslange hobby en een daaruit volgende zelfstudie op het gebied van water, ecologie, stroomgebieden, waterbiotopen en waterbeheer hebben zijn kennis op dit gebied gevormd. Een duurzaam, gezonde en weerbare leefomgeving staat daarbij centraal.

RECENTE PROJECTEN / ERVARING

In 2015 is Waldo toegetreden tot het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR). Aanvankelijk als fractievoorzitter van Water Natuurlijk.

Van 2018 t/m 2023 is Waldo als Hoogheemraad toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van HHR met als belangrijkste portefeuille onderdelen:

 • Uitvoer Kader Richtlijn Water (KRW)
 • Biodiversiteit
 • Exoten
 • Watergebiedsplannen
 • Peilbeheer
 • Vaarwegbeheer en nautisch beheer
 • Zwemwaterlocaties

Overleggen en samenwerkingsverbanden:

 • Overleg met agrarische sectoren (akkerbouw, bollen, bomen, glastuinbouw, melkveehouderij)
 • Lid dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Aquon (organisatie voor wateronderzoek en advies), portefeuille HRM
 • Lid waterketen en emissies, Unie van Waterschappen
 • Nationaal Park Hollands Duin

Onafhankelijk voorzitter Visstand Beheer Commissie (VBC) Rijnland sinds oktober 2023

EXTRA

Voorheen was Waldo

 • Lid Dagelijks bestuur Vereniging Nederlandse Vliegvissers
 • Docent verpleegkunde (ROC Mondriaan)
 • Voorzitter CMR ROC Mondriaan
 • Docent sportvisserij (AOC Clusius college, Alkmaar)

Waldo von Faber

Waldo is inzetbaar als verbinder in gebiedsprocessen, waar water, bodem, landbouw, natuur en landgebruik bij elkaar komen. Gebiedswaarden én menselijkheid staan centraal bij het zoeken naar de verbinding. Als voormalig docent en pedagoog wil hij zich inzetten voor het overdraagbaar maken van leerpunten uit gebiedsprocessen, bijvoorbeeld in lerend evalueren of het opzetten van communities of practice. Als dagvoorzitter of facilitator brengt hij (bestuurlijke) partijen snel bij elkaar, als ervaren bestuurder in het landelijk gebied weet hij waar de schuurpunten zitten en hoe hij daarmee om kan gaan.

Ondersteuning en back-up geven bij de ontwikkeling van mens is de basis van waaruit Waldo werkt. Het vindt zijn oorsprong in zijn opleiding tot verpleegkundige. Aanvankelijk in de psychiatrie, maar nadrukkelijker in zijn werk als docent (psychiatrisch) verpleegkunde en omgangskunde. Het bevestigt zijn visie dat mensen in staat zijn zichzelf en hun omgeving opnieuw te ontdekken, zichzelf te verbazen en van daaruit nieuwe oplossingen ontwikkelen. De drijfveer van Waldo is het verbinden van partijen, het stimuleren van personen en daarbij het eindresultaat scherp voor ogen te houden.

De sportvisserij, een levenslange hobby en een daaruit volgende zelfstudie op het gebied van water, ecologie, stroomgebieden, waterbiotopen en waterbeheer hebben zijn kennis op dit gebied gevormd. Een duurzaam, gezonde en weerbare leefomgeving staat daarbij centraal.

RECENTE PROJECTEN / ERVARING

In 2015 is Waldo toegetreden tot het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR). Aanvankelijk als fractievoorzitter van Water Natuurlijk.

Van 2018 t/m 2023 is Waldo als Hoogheemraad toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van HHR met als belangrijkste portefeuille onderdelen:

 • Uitvoer Kader Richtlijn Water (KRW)
 • Biodiversiteit
 • Exoten
 • Watergebiedsplannen
 • Peilbeheer
 • Vaarwegbeheer en nautisch beheer
 • Zwemwaterlocaties

Overleggen en samenwerkingsverbanden:

 • Overleg met agrarische sectoren (akkerbouw, bollen, bomen, glastuinbouw, melkveehouderij)
 • Lid dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Aquon (organisatie voor wateronderzoek en advies), portefeuille HRM
 • Lid waterketen en emissies, Unie van Waterschappen
 • Nationaal Park Hollands Duin

Onafhankelijk voorzitter Visstand Beheer Commissie (VBC) Rijnland sinds oktober 2023

EXTRA

Voorheen was Waldo

 • Lid Dagelijks bestuur Vereniging Nederlandse Vliegvissers
 • Docent verpleegkunde (ROC Mondriaan)
 • Voorzitter CMR ROC Mondriaan
 • Docent sportvisserij (AOC Clusius college, Alkmaar)