29-03-2021

Ambassadeur klimaatadaptatie VNG

Op 20 november 2018 tekenden rijk, waterschappen, provincies en gemeenten het bestuursakkoord klimaatadaptatie. Hiermee is een impuls gegeven aan de uitvoering van de ambities van het Deltaprogramma Ruimte Adaptatie (DPRA). Uit contact van de VNG met gemeenten bleek dat een deel van de gemeenten nog een duwtje in de rug nodig heeft omdat ze nog niet of nauwelijks zijn gestart de eerste drie ambities van het DPRA, te weten het organiseren van stresstesten, het voeren van risicodialogen en het opstellen van een uitvoeringsplan. Voor die categorie gemeenten wilde VNG een aanjaagprogramma inrichten.

Het doel van het programma is om die gemeenten te activeren op organisatorisch niveau en/of hen de weg te wijzen naar de (inhoudelijke) ondersteuning die het nationale team DPRA biedt, zodat zij met het uitvoeren van de ambities kunnen beginnen. Onderdeel van dit activeringsprogramma was het tijdelijk aanstellen van een ‘klimaatambassadeur’ die op collegiaal niveau gesprekken kon voeren met verantwoordelijke wethouders bij gemeenten.

Martine Leewis heeft tussen 1 januari en 1 juli 2020 26 collegiale gesprekken gevoerd met wethouders, waarin zij vrijelijk konden reflecteren op wat ze tegen komen bij de gemeentelijke uitwerking van klimaatadaptatie, wat helpt en hindert, wat de bestuurlijke dilemma’s zijn, en wat ondersteuning door VNG en DPRA zou kunnen inhouden. De gesprekken zijn verwerkt in een adviesrapport met aanbevelingen, en verschillende publicaties.

Dilemma’s van bestuurders bij klimaatadaptatie:

Klimaatadaptatie

Op 20 november 2018 tekenden rijk, waterschappen, provincies en gemeenten het bestuursakkoord klimaatadaptatie. Hiermee is een impuls gegeven aan de uitvoering van de ambities van het Deltaprogramma Ruimte Adaptatie (DPRA). Uit contact van de VNG met gemeenten bleek dat een deel van de gemeenten nog een duwtje in de rug nodig heeft omdat ze nog niet of nauwelijks zijn gestart de eerste drie ambities van het DPRA, te weten het organiseren van stresstesten, het voeren van risicodialogen en het opstellen van een uitvoeringsplan. Voor die categorie gemeenten wilde VNG een aanjaagprogramma inrichten.

Het doel van het programma is om die gemeenten te activeren op organisatorisch niveau en/of hen de weg te wijzen naar de (inhoudelijke) ondersteuning die het nationale team DPRA biedt, zodat zij met het uitvoeren van de ambities kunnen beginnen. Onderdeel van dit activeringsprogramma was het tijdelijk aanstellen van een ‘klimaatambassadeur’ die op collegiaal niveau gesprekken kon voeren met verantwoordelijke wethouders bij gemeenten.

Martine Leewis heeft tussen 1 januari en 1 juli 2020 26 collegiale gesprekken gevoerd met wethouders, waarin zij vrijelijk konden reflecteren op wat ze tegen komen bij de gemeentelijke uitwerking van klimaatadaptatie, wat helpt en hindert, wat de bestuurlijke dilemma’s zijn, en wat ondersteuning door VNG en DPRA zou kunnen inhouden. De gesprekken zijn verwerkt in een adviesrapport met aanbevelingen, en verschillende publicaties.

Dilemma’s van bestuurders bij klimaatadaptatie:

Klimaatadaptatie