Bestuurlijke heisessie “Naar een robuust grondwatersysteem in Noord-Brabant”

08-06-2020 - Algemeen

Verschil van inzichten, inhoudelijke onoplosbaarheid of belangentegenstellingen? 
Op 9 april vond de bestuurlijke heisessie “naar een robuust grondwatersysteem in N-Brabant” plaats: door corona niet op de hei, maar in de cloud. De aanleiding was de steeds nijpendere watersituatie in N-Brabant in droge zomers en de vraag hoe te komen tot een robuustere inrichting van het (grond)watersysteem. De onderliggende vraag bij dergelijke problematiek is steevast: weten ze de oplossing niet, of willen ze er niet aan?

De provincie N-Brabant had Martine Leewis en Leo Joosten van ORG-ID gevraagd om daar een bijeenkomst met alle betrokken bestuurders van provincie, waterschappen, gemeenten en diverse stakeholders te organiseren. Door een reeks van interviews met betrokkenen vooraf, kon op de sessie snel ingezoomd worden op de belangrijkste zaken: urgentie, gemeenschappelijke oplossingsrichtingen, onderling vertrouwen, de benodigde bijdrage van alle partijen en de benodigde bestuurlijke afspraken.

Het zal niet verbazen dat onderling vertrouwen en de wil om er samen uit te komen belangrijker bleken dan het bedenken van technische oplossingen (die zijn er wel). Dat leverde uitgangspunten op voor toekomstig beleid, zoals: N-Brabant als kampioen water vasthouden, de noodzaak tot analyses op (deel)stroomgebiedsniveau en de noodzaak om oplossingen te vinden voor tegenstellingen tussen individuele belangen en collectieve belangen. Momenteel zijn we nog bezig om de uitkomsten van de sessie om te zetten in een gezamenlijke redeneerlijn en een bestuurlijk advies voor de samenwerkende partijen.

Bestuurlijke heisessie “Naar een robuust grondwatersysteem in Noord-Brabant”

08-06-2020 - Algemeen

Verschil van inzichten, inhoudelijke onoplosbaarheid of belangentegenstellingen? 
Op 9 april vond de bestuurlijke heisessie “naar een robuust grondwatersysteem in N-Brabant” plaats: door corona niet op de hei, maar in de cloud. De aanleiding was de steeds nijpendere watersituatie in N-Brabant in droge zomers en de vraag hoe te komen tot een robuustere inrichting van het (grond)watersysteem. De onderliggende vraag bij dergelijke problematiek is steevast: weten ze de oplossing niet, of willen ze er niet aan?

De provincie N-Brabant had Martine Leewis en Leo Joosten van ORG-ID gevraagd om daar een bijeenkomst met alle betrokken bestuurders van provincie, waterschappen, gemeenten en diverse stakeholders te organiseren. Door een reeks van interviews met betrokkenen vooraf, kon op de sessie snel ingezoomd worden op de belangrijkste zaken: urgentie, gemeenschappelijke oplossingsrichtingen, onderling vertrouwen, de benodigde bijdrage van alle partijen en de benodigde bestuurlijke afspraken.

Het zal niet verbazen dat onderling vertrouwen en de wil om er samen uit te komen belangrijker bleken dan het bedenken van technische oplossingen (die zijn er wel). Dat leverde uitgangspunten op voor toekomstig beleid, zoals: N-Brabant als kampioen water vasthouden, de noodzaak tot analyses op (deel)stroomgebiedsniveau en de noodzaak om oplossingen te vinden voor tegenstellingen tussen individuele belangen en collectieve belangen. Momenteel zijn we nog bezig om de uitkomsten van de sessie om te zetten in een gezamenlijke redeneerlijn en een bestuurlijk advies voor de samenwerkende partijen.