Delta-aanpak Waterkwaliteit: bestuurlijke afspraken

08-04-2023 - Algemeen

Vanuit een gezamenlijke ambitie voor voldoende schoon en gezond water voor duurzaam gebruik werken overheden, (regionale) waterbeheerders, drinkwaterbedrijven, chemisch bedrijfsleven, zorgsector en kennisinstellingen samen in de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Doel van deze Delta-aanpak Waterkwaliteit is het verbeteren van de waterkwaliteit en het geven van een extra impuls aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

In opdracht van de Stuurgroep Water zijn eind 2018 bestuurlijke versnellingstafels ingesteld voor thema’s die om extra inzet vragen: gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten (landbouwtafel), opkomende stoffen en medicijnresten, en Delta-aanpak Breed (KRW). In 2019 en 2020 was Caroline van de Veerdonk van ORG-ID aanjager en secretaris voor de versnellingstafels opkomende stoffen en medicijnresten.

In samenspraak met bestuursvoorzitter Gerard Doornbos coördineerde Caroline de agenda van beide versnellingstafels. Zij was tevens voorzitter van de ambtelijke voorbereidingsgroep voor opkomende stoffen en van de werkgroep (in)directe lozingen en VTH. Voor de bestuurlijke afspraken over opkomende stoffen en medicijnresten heeft zich voor elke afspraak minstens één organisatie als eigenaar/ambassadeur gemeld. De ambassadeur houdt energie op de afspraak en is verantwoordelijk voor implementatie van de afspraak.

Bestuurders hebben in 2020 een pakket van 24 afspraken afgerond: Stuurgroep Water: bestuurlijke afspraken Delta-aanpak Water. De afspraken zijn begin 2021 door de Stuurgroep Water vastgesteld. Het ministerie IenW heeft aansluitend aan Caroline gevraagd om een voorstel te maken voor implementatie en borging van deze bestuurlijke afspraken.

Delta-aanpak Waterkwaliteit: bestuurlijke afspraken

08-04-2023 - Algemeen

Vanuit een gezamenlijke ambitie voor voldoende schoon en gezond water voor duurzaam gebruik werken overheden, (regionale) waterbeheerders, drinkwaterbedrijven, chemisch bedrijfsleven, zorgsector en kennisinstellingen samen in de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Doel van deze Delta-aanpak Waterkwaliteit is het verbeteren van de waterkwaliteit en het geven van een extra impuls aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

In opdracht van de Stuurgroep Water zijn eind 2018 bestuurlijke versnellingstafels ingesteld voor thema’s die om extra inzet vragen: gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten (landbouwtafel), opkomende stoffen en medicijnresten, en Delta-aanpak Breed (KRW). In 2019 en 2020 was Caroline van de Veerdonk van ORG-ID aanjager en secretaris voor de versnellingstafels opkomende stoffen en medicijnresten.

In samenspraak met bestuursvoorzitter Gerard Doornbos coördineerde Caroline de agenda van beide versnellingstafels. Zij was tevens voorzitter van de ambtelijke voorbereidingsgroep voor opkomende stoffen en van de werkgroep (in)directe lozingen en VTH. Voor de bestuurlijke afspraken over opkomende stoffen en medicijnresten heeft zich voor elke afspraak minstens één organisatie als eigenaar/ambassadeur gemeld. De ambassadeur houdt energie op de afspraak en is verantwoordelijk voor implementatie van de afspraak.

Bestuurders hebben in 2020 een pakket van 24 afspraken afgerond: Stuurgroep Water: bestuurlijke afspraken Delta-aanpak Water. De afspraken zijn begin 2021 door de Stuurgroep Water vastgesteld. Het ministerie IenW heeft aansluitend aan Caroline gevraagd om een voorstel te maken voor implementatie en borging van deze bestuurlijke afspraken.