EnRoute: groen in de stad van de toekomst

09-02-2019 - Algemeen

EnRoute staat voor Enhancing Resilience of urban ecosystems through Green Infrastructure.

Steeds meer mensen wonen in steden en die steden worden steeds groter. Die beweging zal zich naar verwachting in de toekomst voorzetten. Daarom wordt het steeds belangrijker de steden op een duurzame wijze in te richten. Stedelijk groen -ook wel Urban Green Infrastructure genoemd- speelt daar een belangrijke rol in. Stedelijke groen draagt onder andere bij aan goed waterbeheer (zowel wateroverlast als -tekort), verkoeling, recreatie, schone lucht etc.

De vraag van EnRoute is hoe steden inzichtelijk konden maken wat de bijdrage van stedelijk groen is aan hun stedelijke doelstellingen op allerlei terreinen. EnRoute bouwt daarmee voort op het gedachtengoed van Mapping and Assessing of Ecosystems and their Services (MAES). Daarbij hebben 18 Europese steden in samenwerking met onderzoeksinstituten (een deel van) hun stedelijk groen gekarteerd en gewaardeerd wat de bijdrage van dat groen is aan de stedelijke doelstellingen en of dit beleidsmatig relevant is.

Vanuit Nederland waren de steden Den Haag en Utrecht betrokken in EnRoute. Martijn Thijssen van ORG-ID is al lange tijd bij het onderwerp betrokken. Eerst door deelname aan de werkgroep MAES, vervolgens door mede organisatie van de voorloper van EnRoute; de Pilot Urban. Deze Pilot Urban werd afgesloten met een door Martijn georganiseerde conferentie in Utrecht, mei 2017. Martijn is ook mede organisator van EnRoute.

EnRoute: groen in de stad van de toekomst

09-02-2019 - Algemeen

EnRoute staat voor Enhancing Resilience of urban ecosystems through Green Infrastructure.

Steeds meer mensen wonen in steden en die steden worden steeds groter. Die beweging zal zich naar verwachting in de toekomst voorzetten. Daarom wordt het steeds belangrijker de steden op een duurzame wijze in te richten. Stedelijk groen -ook wel Urban Green Infrastructure genoemd- speelt daar een belangrijke rol in. Stedelijke groen draagt onder andere bij aan goed waterbeheer (zowel wateroverlast als -tekort), verkoeling, recreatie, schone lucht etc.

De vraag van EnRoute is hoe steden inzichtelijk konden maken wat de bijdrage van stedelijk groen is aan hun stedelijke doelstellingen op allerlei terreinen. EnRoute bouwt daarmee voort op het gedachtengoed van Mapping and Assessing of Ecosystems and their Services (MAES). Daarbij hebben 18 Europese steden in samenwerking met onderzoeksinstituten (een deel van) hun stedelijk groen gekarteerd en gewaardeerd wat de bijdrage van dat groen is aan de stedelijke doelstellingen en of dit beleidsmatig relevant is.

Vanuit Nederland waren de steden Den Haag en Utrecht betrokken in EnRoute. Martijn Thijssen van ORG-ID is al lange tijd bij het onderwerp betrokken. Eerst door deelname aan de werkgroep MAES, vervolgens door mede organisatie van de voorloper van EnRoute; de Pilot Urban. Deze Pilot Urban werd afgesloten met een door Martijn georganiseerde conferentie in Utrecht, mei 2017. Martijn is ook mede organisator van EnRoute.