Gemeente Zevenaar, ontwikkelvisie NME 2.0

26-06-2020 - Algemeen

De decentralisatie van rijkstaken binnen het sociaal domein zorgt ervoor dat in de gemeente Zevenaar, zoals in vele gemeenten in Nederland, grote financiële tekorten zijn ontstaan. Daarnaast is de gemeente gefuseerd en zit er een nieuw college dat eerdere beleidsambities moet herijken en op onderdelen bijstellen.

Daarom is binnen de gemeente Zevenaar de discussie over de toekomst van de Natuur- en Milieueducatie (NME) functie gestart. Het bieden van NME is geen wettelijke taak en daarom heeft de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling de taakstelling gekregen om het budget van het NME-centrum te bezuinigen. Meerdere scenario’s zijn mogelijk, waarvoor een onderbouwing voor de raad nodig zal zijn. Ook moet er meer onderzoek gedaan worden naar meekoppel kansen aan andere taken en onderwerpen die de gemeente ook heeft. Bijvoorbeeld de koppeling aan opgaven binnen het sociaal domein, verduurzaming (waaronder de energietranistie, circulaire economie) en het betrekken van – en co-produceren met- meer uiteenlopende doelgroepen bij deze onderwerpen.

In 2017 heeft ORG-ID voor de gemeente een onderzoek verricht naar meerdere scenario’s en een busicness case geschreven voor een toekomstbestendige kinderboerderij Rosorum. Hierin werd al een relatie gelegd met de (overige) NME voorzieningen in Zevenaar en de Liemers. De opdracht nu wordt uitgevoerd door Jack Jansen en Andrea Zierleyn en sluit hier mooi bij aan.

Gemeente Zevenaar, ontwikkelvisie NME 2.0

26-06-2020 - Algemeen

De decentralisatie van rijkstaken binnen het sociaal domein zorgt ervoor dat in de gemeente Zevenaar, zoals in vele gemeenten in Nederland, grote financiële tekorten zijn ontstaan. Daarnaast is de gemeente gefuseerd en zit er een nieuw college dat eerdere beleidsambities moet herijken en op onderdelen bijstellen.

Daarom is binnen de gemeente Zevenaar de discussie over de toekomst van de Natuur- en Milieueducatie (NME) functie gestart. Het bieden van NME is geen wettelijke taak en daarom heeft de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling de taakstelling gekregen om het budget van het NME-centrum te bezuinigen. Meerdere scenario’s zijn mogelijk, waarvoor een onderbouwing voor de raad nodig zal zijn. Ook moet er meer onderzoek gedaan worden naar meekoppel kansen aan andere taken en onderwerpen die de gemeente ook heeft. Bijvoorbeeld de koppeling aan opgaven binnen het sociaal domein, verduurzaming (waaronder de energietranistie, circulaire economie) en het betrekken van – en co-produceren met- meer uiteenlopende doelgroepen bij deze onderwerpen.

In 2017 heeft ORG-ID voor de gemeente een onderzoek verricht naar meerdere scenario’s en een busicness case geschreven voor een toekomstbestendige kinderboerderij Rosorum. Hierin werd al een relatie gelegd met de (overige) NME voorzieningen in Zevenaar en de Liemers. De opdracht nu wordt uitgevoerd door Jack Jansen en Andrea Zierleyn en sluit hier mooi bij aan.