24-08-2020

Grondwateragenda Rijn Oost 2019-2020, RBO Rijn Oost

Met de droogte op de hoge zandgronden van 2018 voelen alle waterbeherende partijen het belang van grondwater als onderdeel van het watersysteem. Daarom heeft de Beleidstafel Droogte aanbevolen om invulling te geven aan duurzaam voorraadbeheer van grondwater. In opvolging van dit advies heeft het RBO Rijn Oost van 27 juni 2019 gevraagd om te komen tot een gezamenlijke grondwateragenda. Men heeft Roelof Westerhof gevraagd om het schrijven van de grondwateragenda door de partners van Rijn Oost te ondersteunen.

De grondwateragenda bestaat uit een analyse van de problematiek, conclusies en aanbevelingen. Met de grondwateragenda kunnen bestuurders en beleidsmakers op hoofdlijnen richting en ruimte geven aan de uitvoering van maatregelen die de waterbeschikbaarheid en veerkracht van onze watersystemen vergroten.

Algemeen

Met de droogte op de hoge zandgronden van 2018 voelen alle waterbeherende partijen het belang van grondwater als onderdeel van het watersysteem. Daarom heeft de Beleidstafel Droogte aanbevolen om invulling te geven aan duurzaam voorraadbeheer van grondwater. In opvolging van dit advies heeft het RBO Rijn Oost van 27 juni 2019 gevraagd om te komen tot een gezamenlijke grondwateragenda. Men heeft Roelof Westerhof gevraagd om het schrijven van de grondwateragenda door de partners van Rijn Oost te ondersteunen.

De grondwateragenda bestaat uit een analyse van de problematiek, conclusies en aanbevelingen. Met de grondwateragenda kunnen bestuurders en beleidsmakers op hoofdlijnen richting en ruimte geven aan de uitvoering van maatregelen die de waterbeschikbaarheid en veerkracht van onze watersystemen vergroten.

Algemeen