Implementatieplan groen blauwe dooradering

15-05-2015 - Algemeen

ORG-ID is co-projectleider bij het opstellen van de nota “Werken aan groen blauwe dooradering (GBDA)”. Deze nota wordt opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer. Het Ministerie van ELI heeft het Ministerie van IenM gevraagd om het opstellen van dit implementatieplan namens de ministeries te coördineren. De nota geeft aan hoe de kwaliteitsimpuls GBDA tot stand komt, welk instrumentarium wordt ontwikkeld en hoe de impuls gefinancierd kan worden.

Implementatieplan groen blauwe dooradering

15-05-2015 - Algemeen

ORG-ID is co-projectleider bij het opstellen van de nota “Werken aan groen blauwe dooradering (GBDA)”. Deze nota wordt opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer. Het Ministerie van ELI heeft het Ministerie van IenM gevraagd om het opstellen van dit implementatieplan namens de ministeries te coördineren. De nota geeft aan hoe de kwaliteitsimpuls GBDA tot stand komt, welk instrumentarium wordt ontwikkeld en hoe de impuls gefinancierd kan worden.