Nutriëntenaanpak RBO Maas 2018-2019

24-08-2019 - Algemeen

ORG-ID ondersteunde met kennisinstituten de partners van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas bij het uitvoeren van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. We ondersteunden gebiedsregisseurs bij het uitwerken van een gebiedsgerichte aanpak om nutriënten beter te benutten en verlies naar de omgeving te voorkomen.

De ervaringen uit de gebiedsprocessen leverden aanbevelingen op voor Rijk en regio om nutriënten benutting in de landbouw te verbeteren en gebiedsprocessen efficiënter te laten verlopen. De gebiedsprocessen lopen in 2019 door. Roelof Westerhof was projectleider en schreef een rapport met aanbevelingen om de benutting van nutriënten door de landbouw te stimuleren.

Nutriëntenaanpak RBO Maas 2018-2019

24-08-2019 - Algemeen

ORG-ID ondersteunde met kennisinstituten de partners van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas bij het uitvoeren van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. We ondersteunden gebiedsregisseurs bij het uitwerken van een gebiedsgerichte aanpak om nutriënten beter te benutten en verlies naar de omgeving te voorkomen.

De ervaringen uit de gebiedsprocessen leverden aanbevelingen op voor Rijk en regio om nutriënten benutting in de landbouw te verbeteren en gebiedsprocessen efficiënter te laten verlopen. De gebiedsprocessen lopen in 2019 door. Roelof Westerhof was projectleider en schreef een rapport met aanbevelingen om de benutting van nutriënten door de landbouw te stimuleren.