PBL Arrangementen waterkwaliteit

19-06-2016 - Algemeen

De waterkwaliteit in Nederland is vanaf de jaren ’70 sterk verbeterd. Wel zijn er volgens het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) extra inspanningen nodig om de doelen van de Kaderrichtlijn water voor 2027 te halen. Daarvoor is meer samenwerking nodig tussen partijen die invloed hebben op de waterkwaliteit.

Lokaal samenwerken is maatwerk en het PBL wil overheden goed adviseren welke randvoorwaarden zij hiervoor kunnen scheppen. Daarom heeft het PBL, samen met ORG-ID en het Athena Instituut van de VU succes- en faalfactoren voor regionale arrangementen voor verbeteren van de waterkwaliteit onderzocht. ORG-ID levert de projectleider en kennis over gamechangers in waterbeheer. Het onderzoek is in juli afgerond.

PBL Arrangementen waterkwaliteit

19-06-2016 - Algemeen

De waterkwaliteit in Nederland is vanaf de jaren ’70 sterk verbeterd. Wel zijn er volgens het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) extra inspanningen nodig om de doelen van de Kaderrichtlijn water voor 2027 te halen. Daarvoor is meer samenwerking nodig tussen partijen die invloed hebben op de waterkwaliteit.

Lokaal samenwerken is maatwerk en het PBL wil overheden goed adviseren welke randvoorwaarden zij hiervoor kunnen scheppen. Daarom heeft het PBL, samen met ORG-ID en het Athena Instituut van de VU succes- en faalfactoren voor regionale arrangementen voor verbeteren van de waterkwaliteit onderzocht. ORG-ID levert de projectleider en kennis over gamechangers in waterbeheer. Het onderzoek is in juli afgerond.