07-07-2020

Promote Pollinators, een mondiaal netwerk over bestuivers

ORG-ID ondersteunt een netwerk van landen die zich in willen zetten voor de bescherming van bestuivers. Het International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) heeft in 2016 een assessment gepubliceerd over het belang van bestuivers. Bestuivers (in het engels ‘pollinators’) zijn belangrijk voor de biodiversiteit, én voor de economie. 90% van de plantensoorten is afhankelijk van bestuivers. Bestuivers zijn bovendien essentieel voor de voedselproductie. Circa 75% van de verschillende landbouwgewassen zijn in meer of mindere mate afhankelijk van bestuivers. Die zorgen daarmee voor een bijdrage aan de economie van 235 – 577 miljard Usd per jaar. Maar los van het geld zorgen bestuivers vooral voor een goede kwaliteit van leven. Zij zorgen voor een goede en gevarieerde voeding. Ze zorgen voor de vezels waarmee we onze kleren maken (katoen, vlas). Ze vormen ook een belangrijke culturele waarde. Veel volken dragen met name bijen in hun hart.

Bestuivers staan wereldwijd onder druk. Het IPBES-assessment toont aan dat -waar gegevens bekend zijn – hun aantallen sterk afnemen. Het gaat dan om zowel de aantallen soorten, als het aantal individuen dat tot een soort wordt gerekend. Met andere woorden; de diversiteit van bestuivers neemt af, en hun biomassa neemt af. De meeste mensen denken bij bestuiving aan insecten, bijen in het bijzonder. Maar het zijn niet alleen insecten die bloemen bestuiven. Ook vogels, vleermuizen en zelfs hagedissen zijn bestuivers.

Direct na publicatie van het IPBES-assessment heeft een groep landen besloten dat zij actie wilden ondernemen. Nederland behoorde tot de initiatiefnemers hiervan. Die landen hebben zich verenigd in een netwerk onder de naam Promote Pollinators. Zij wisselen onderling kennis en ervaring uit, werken samen met de wetenschap, en proberen de internationale agenda te beïnvloeden.

Martijn Thijssen voert samen met Hvr-group het secretariaat van dit netwerk. Wij organiseren bijeenkomsten, verzenden nieuwsbrieven, verzorgen de communicatie en dragen bij aan de internationale discussies over de bescherming van bestuivers.

Meer weten? www.promotepollinators.org

Algemeen

ORG-ID ondersteunt een netwerk van landen die zich in willen zetten voor de bescherming van bestuivers. Het International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) heeft in 2016 een assessment gepubliceerd over het belang van bestuivers. Bestuivers (in het engels ‘pollinators’) zijn belangrijk voor de biodiversiteit, én voor de economie. 90% van de plantensoorten is afhankelijk van bestuivers. Bestuivers zijn bovendien essentieel voor de voedselproductie. Circa 75% van de verschillende landbouwgewassen zijn in meer of mindere mate afhankelijk van bestuivers. Die zorgen daarmee voor een bijdrage aan de economie van 235 – 577 miljard Usd per jaar. Maar los van het geld zorgen bestuivers vooral voor een goede kwaliteit van leven. Zij zorgen voor een goede en gevarieerde voeding. Ze zorgen voor de vezels waarmee we onze kleren maken (katoen, vlas). Ze vormen ook een belangrijke culturele waarde. Veel volken dragen met name bijen in hun hart.

Bestuivers staan wereldwijd onder druk. Het IPBES-assessment toont aan dat -waar gegevens bekend zijn – hun aantallen sterk afnemen. Het gaat dan om zowel de aantallen soorten, als het aantal individuen dat tot een soort wordt gerekend. Met andere woorden; de diversiteit van bestuivers neemt af, en hun biomassa neemt af. De meeste mensen denken bij bestuiving aan insecten, bijen in het bijzonder. Maar het zijn niet alleen insecten die bloemen bestuiven. Ook vogels, vleermuizen en zelfs hagedissen zijn bestuivers.

Direct na publicatie van het IPBES-assessment heeft een groep landen besloten dat zij actie wilden ondernemen. Nederland behoorde tot de initiatiefnemers hiervan. Die landen hebben zich verenigd in een netwerk onder de naam Promote Pollinators. Zij wisselen onderling kennis en ervaring uit, werken samen met de wetenschap, en proberen de internationale agenda te beïnvloeden.

Martijn Thijssen voert samen met Hvr-group het secretariaat van dit netwerk. Wij organiseren bijeenkomsten, verzenden nieuwsbrieven, verzorgen de communicatie en dragen bij aan de internationale discussies over de bescherming van bestuivers.

Meer weten? www.promotepollinators.org

Algemeen