Risicodialogen Noordoost Brabant

25-08-2020 - Algemeen

Binnen de Regio Noordoost Brabant (NOB) is in 2016 een ‘Klimaatstresstest light’ uitgevoerd waarbij op hoofdlijnen de voornaamste effecten van klimaatverandering inzichtelijk zijn gemaakt. NOB wilde deze stresstest verdiepen en doorpakken naar het voeren van risicodialogen.

Een projectgroep is hiermee in 2018 aan de slag is gegaan. De projectgroep heeft TAUW en ORG-ID gevraagd om dit traject inhoudelijk en procesmatig te begeleiden. Wij hebben op verzoek van de projectgroep samengewerkt met EVOKED (Deltares).

De 17 gemeenten van NO-Brabant gaan allen de komende jaren risicodialogen voeren met de samenleving over het omgaan met effecten van klimaatverandering. Om te voorkomen dat deze gemeenten zelf voor alles het wiel moeten uitvinden heeft NOB met gemeenten met interne risicodialogen de uitdagingen en mogelijkheden voor risicodialogen verkend.

De risicodialogen zijn gericht op de klimaatthema’s: hitte, droogte, wateroverlast en waterveiligheid. De voorbereidingen van de externe risicodialogen zijn gericht op het bieden van concreet handelingsperspectief aan de deelnemende partijen met een sterke focus op ruimtelijke aspecten.

Aanpak
We hebben gekozen voor een interactieve aanpak, waarbij inhoud en georganiseerd leren centraal staat. In het project zelf betrof het georganiseerd leren vooral het leren op regionaal niveau. De leden van de projectgroep waren verantwoordelijk voor het leren van het project binnen hun eigen gebied (De Meijerij, As50+ en Land van Cuijk).

Met informatie van onder andere de Klimaateffectatlas (KEA), de “bollen” van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS), de stresstest light hebben we met een grote groep van betrokken medewerkers van provincie, waterschap en gemeenten bepaald welke klimaatrisico’s relevant zijn voor de regio en welke vooral een landelijke of lokale aanpak vragen. We hebben bepaald om welke relevante groepen, functies en netwerken het vooral gaat. In een vervolgbijeenkomst hebben we bepaald welke risico’s prioritair zijn en welke handelingsmogelijkheden er zijn voor de overheden en te betrekken externe partijen. Tot slot hebben we een selectie gemaakt van de belangrijkste externe partijen waarmee de regionale dialogen gevoerd worden. Najaar 2019 is er met deze partijen een verkennend gesprek gevoerd. Vervolgens zijn voor deze partijen de risicodialogen in 2020 voorbereid en zijn de vertegenwoordigers van de regio die de gesprekken aangaan in een training door ORG-ID hierop voorbereid.

Corona
De Corona-crisis trok een streep door de reeds geplande externe risicodialogen. Voor de meeste dialogen bleek uit de voorbereiding dat de risicodialoog het beste met een wat grotere groep gevoerd zou kunnen worden. Dit was niet verenigbaar met de strikte instructies tot thuiswerken. Alleen de risicodialoog met Enexis en Brabant water was in klein verband gepland. Deze risicodialogen zijn gevoerd.

Uitkomst
Het project heeft veel inhoudelijke informatie opgeleverd. Al deze informatie wordt voor de deelnemende partijen ontsloten via de webpagina https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/ik-ben-professional/landingspagina . Deze pagina is tevens bedoeld om het vervolg van het voeren van de risicodialogen en het komen tot uitvoeringsagenda’s te ondersteunen.

Risicodialogen Noordoost Brabant

25-08-2020 - Algemeen

Binnen de Regio Noordoost Brabant (NOB) is in 2016 een ‘Klimaatstresstest light’ uitgevoerd waarbij op hoofdlijnen de voornaamste effecten van klimaatverandering inzichtelijk zijn gemaakt. NOB wilde deze stresstest verdiepen en doorpakken naar het voeren van risicodialogen.

Een projectgroep is hiermee in 2018 aan de slag is gegaan. De projectgroep heeft TAUW en ORG-ID gevraagd om dit traject inhoudelijk en procesmatig te begeleiden. Wij hebben op verzoek van de projectgroep samengewerkt met EVOKED (Deltares).

De 17 gemeenten van NO-Brabant gaan allen de komende jaren risicodialogen voeren met de samenleving over het omgaan met effecten van klimaatverandering. Om te voorkomen dat deze gemeenten zelf voor alles het wiel moeten uitvinden heeft NOB met gemeenten met interne risicodialogen de uitdagingen en mogelijkheden voor risicodialogen verkend.

De risicodialogen zijn gericht op de klimaatthema’s: hitte, droogte, wateroverlast en waterveiligheid. De voorbereidingen van de externe risicodialogen zijn gericht op het bieden van concreet handelingsperspectief aan de deelnemende partijen met een sterke focus op ruimtelijke aspecten.

Aanpak
We hebben gekozen voor een interactieve aanpak, waarbij inhoud en georganiseerd leren centraal staat. In het project zelf betrof het georganiseerd leren vooral het leren op regionaal niveau. De leden van de projectgroep waren verantwoordelijk voor het leren van het project binnen hun eigen gebied (De Meijerij, As50+ en Land van Cuijk).

Met informatie van onder andere de Klimaateffectatlas (KEA), de “bollen” van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS), de stresstest light hebben we met een grote groep van betrokken medewerkers van provincie, waterschap en gemeenten bepaald welke klimaatrisico’s relevant zijn voor de regio en welke vooral een landelijke of lokale aanpak vragen. We hebben bepaald om welke relevante groepen, functies en netwerken het vooral gaat. In een vervolgbijeenkomst hebben we bepaald welke risico’s prioritair zijn en welke handelingsmogelijkheden er zijn voor de overheden en te betrekken externe partijen. Tot slot hebben we een selectie gemaakt van de belangrijkste externe partijen waarmee de regionale dialogen gevoerd worden. Najaar 2019 is er met deze partijen een verkennend gesprek gevoerd. Vervolgens zijn voor deze partijen de risicodialogen in 2020 voorbereid en zijn de vertegenwoordigers van de regio die de gesprekken aangaan in een training door ORG-ID hierop voorbereid.

Corona
De Corona-crisis trok een streep door de reeds geplande externe risicodialogen. Voor de meeste dialogen bleek uit de voorbereiding dat de risicodialoog het beste met een wat grotere groep gevoerd zou kunnen worden. Dit was niet verenigbaar met de strikte instructies tot thuiswerken. Alleen de risicodialoog met Enexis en Brabant water was in klein verband gepland. Deze risicodialogen zijn gevoerd.

Uitkomst
Het project heeft veel inhoudelijke informatie opgeleverd. Al deze informatie wordt voor de deelnemende partijen ontsloten via de webpagina https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/ik-ben-professional/landingspagina . Deze pagina is tevens bedoeld om het vervolg van het voeren van de risicodialogen en het komen tot uitvoeringsagenda’s te ondersteunen.