Samen naar duurzame landbouw in Rijn-West

07-04-2023 - Algemeen

Hoe kan de landbouw bijdragen leveren aan een betere waterkwaliteit met minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen? Hoe kunnen overheden en ondernemers (agrariërs, industrie) samen zorgen dat Nederland de Europese doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 haalt?

Het deelstroomgebied Rijn-West werkt aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Rijn-West omvat de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en delen van de provincies Utrecht en Gelderland. Partners in Rijn-West werken gezamenlijk aan schoon en gezond water (informatie: website Rijn-West). Samen willen het Rijk, de waterschappen, provincies, gemeenten en belanghebbenden zoals de landbouw, de waterkwaliteit verbeteren en voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De transitie naar duurzame landbouw draagt stevig bij aan een betere waterkwaliteit.

Sinds medio 2018 is Caroline van de Veerdonk van ORG-ID procesbegeleider en kwartiermaker voor duurzame landbouw. Onderdeel daarvan is het versnellen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (informatie: website DAW). Caroline werkt daarin nauw samen met het DAW-supportteam van LTO-Noord.  Doel is dat steeds meer agrariërs maatregelen toepassen die positief bijdragen aan de bodem- en waterkwaliteit, en aan beter management van het boerenbedrijf. Inmiddels werkt een groeiende groep boeren aan uitvoering van effectieve DAW-maatregelen en delen zij kennis hierover.

De partners van Rijn-West werken sinds 2021 samen aan uitdagingen van zes thema’s. Caroline trekt het thema duurzame landbouw met drie sporen. In 2023 ligt de focus op tien sub-thema’s.

Caroline stimuleert een strategie voor versnellen van de landbouwtransitie en de rol van DAW daarin. Ook signaleert zij nieuwe ontwikkelingen in de landbouw en organiseert dialogen en netwerkbijeenkomsten met landbouwmensen van Rijn-West over actuele thema’s. Ook zet zij de DAW-impuls en succesvolle DAW-projecten op de kaart, samen met LTO-Noord. De themagroep Duurzame landbouw van Rijn-West denkt graag mee en inspireert elkaar over actualiteiten en koers.

Waarom ORG-ID
ORG-ID is in staat snel te schakelen tussen denkwijzen van rijk, provincies, waterschappen, LTO en agrarische collectieven. Adviseurs spreken de taal van ambtenaren én bestuurders. Ons bureau is (zeer) actief in actuele veranderingen en innovaties in landbouw, natuur en water.

Samen naar duurzame landbouw in Rijn-West

07-04-2023 - Algemeen

Hoe kan de landbouw bijdragen leveren aan een betere waterkwaliteit met minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen? Hoe kunnen overheden en ondernemers (agrariërs, industrie) samen zorgen dat Nederland de Europese doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 haalt?

Het deelstroomgebied Rijn-West werkt aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Rijn-West omvat de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en delen van de provincies Utrecht en Gelderland. Partners in Rijn-West werken gezamenlijk aan schoon en gezond water (informatie: website Rijn-West). Samen willen het Rijk, de waterschappen, provincies, gemeenten en belanghebbenden zoals de landbouw, de waterkwaliteit verbeteren en voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De transitie naar duurzame landbouw draagt stevig bij aan een betere waterkwaliteit.

Sinds medio 2018 is Caroline van de Veerdonk van ORG-ID procesbegeleider en kwartiermaker voor duurzame landbouw. Onderdeel daarvan is het versnellen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (informatie: website DAW). Caroline werkt daarin nauw samen met het DAW-supportteam van LTO-Noord.  Doel is dat steeds meer agrariërs maatregelen toepassen die positief bijdragen aan de bodem- en waterkwaliteit, en aan beter management van het boerenbedrijf. Inmiddels werkt een groeiende groep boeren aan uitvoering van effectieve DAW-maatregelen en delen zij kennis hierover.

De partners van Rijn-West werken sinds 2021 samen aan uitdagingen van zes thema’s. Caroline trekt het thema duurzame landbouw met drie sporen. In 2023 ligt de focus op tien sub-thema’s.

Caroline stimuleert een strategie voor versnellen van de landbouwtransitie en de rol van DAW daarin. Ook signaleert zij nieuwe ontwikkelingen in de landbouw en organiseert dialogen en netwerkbijeenkomsten met landbouwmensen van Rijn-West over actuele thema’s. Ook zet zij de DAW-impuls en succesvolle DAW-projecten op de kaart, samen met LTO-Noord. De themagroep Duurzame landbouw van Rijn-West denkt graag mee en inspireert elkaar over actualiteiten en koers.

Waarom ORG-ID
ORG-ID is in staat snel te schakelen tussen denkwijzen van rijk, provincies, waterschappen, LTO en agrarische collectieven. Adviseurs spreken de taal van ambtenaren én bestuurders. Ons bureau is (zeer) actief in actuele veranderingen en innovaties in landbouw, natuur en water.