21-02-2022

Samen naar duurzame landbouw in Rijn-West

Het deelstroomgebied Rijn-West van de Kaderrichtlijn Water omvat de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en delen van de provincies Utrecht en Gelderland. De partners in Rijn-West werken samen aan schoon en gezond water (informatie: website Rijn-West). Samen willen het Rijk, de waterschappen, provincies, gemeenten en belanghebbenden zoals de landbouw, de waterkwaliteit verbeteren en voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Duurzame landbouw draagt stevig bij aan een betere waterkwaliteit.

Sinds medio 2018 is Caroline van de Veerdonk van ORG-ID procesbegeleider en kwartiermaker voor het versnellen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (informatie: DAW). Caroline werkt daarin nauw samen met het DAW-supportteam van LTO-Noord. Doel is dat steeds meer agrariërs maatregelen toepassen die positief bijdragen aan de bodem- en waterkwaliteit, en aan beter management van het boerenbedrijf. Inmiddels werkt een groeiende groep boeren aan uitvoering van effectieve DAW-maatregelen. De partners van Rijn-West werken sinds 2021 samen aan uitdagingen van zes thema’s. Caroline trekt het thema duurzame landbouw met drie sub-thema’s (afbeelding hieronder).

Caroline stimuleert een strategie voor versnellen van de landbouwtransitie en de rol van DAW daarin. Ook signaleert zij nieuwe ontwikkelingen in de landbouw, organiseert bestuurlijke dialogen (bv. ketenpartijen in de melkveehouderij) en brede netwerksessies met landbouwmensen van Rijn-West over actuele thema’s. Tenslotte zet zij de DAW-impuls en succesvolle DAW-projecten op de kaart, samen met LTO-Noord. De themagroep Duurzame landbouw van Rijn-West denkt graag mee over actualiteiten en koers.

Algemeen

Het deelstroomgebied Rijn-West van de Kaderrichtlijn Water omvat de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en delen van de provincies Utrecht en Gelderland. De partners in Rijn-West werken samen aan schoon en gezond water (informatie: website Rijn-West). Samen willen het Rijk, de waterschappen, provincies, gemeenten en belanghebbenden zoals de landbouw, de waterkwaliteit verbeteren en voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Duurzame landbouw draagt stevig bij aan een betere waterkwaliteit.

Sinds medio 2018 is Caroline van de Veerdonk van ORG-ID procesbegeleider en kwartiermaker voor het versnellen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (informatie: DAW). Caroline werkt daarin nauw samen met het DAW-supportteam van LTO-Noord. Doel is dat steeds meer agrariërs maatregelen toepassen die positief bijdragen aan de bodem- en waterkwaliteit, en aan beter management van het boerenbedrijf. Inmiddels werkt een groeiende groep boeren aan uitvoering van effectieve DAW-maatregelen. De partners van Rijn-West werken sinds 2021 samen aan uitdagingen van zes thema’s. Caroline trekt het thema duurzame landbouw met drie sub-thema’s (afbeelding hieronder).

Caroline stimuleert een strategie voor versnellen van de landbouwtransitie en de rol van DAW daarin. Ook signaleert zij nieuwe ontwikkelingen in de landbouw, organiseert bestuurlijke dialogen (bv. ketenpartijen in de melkveehouderij) en brede netwerksessies met landbouwmensen van Rijn-West over actuele thema’s. Tenslotte zet zij de DAW-impuls en succesvolle DAW-projecten op de kaart, samen met LTO-Noord. De themagroep Duurzame landbouw van Rijn-West denkt graag mee over actualiteiten en koers.

Algemeen