Strategische agendering 2021-2025 IenW

17-05-2023 - Algemeen

Welke inhoudelijke opgaven van het Ministerie van IenW moeten na de verkiezingen hun weg vinden naar het coalitieakkoord? In welke korte handzame boodschappen kunnen we deze opgaven richting de departementale top van IenW vatten?

IenW heeft vanuit de toenmalige afdeling Kennis, Innovatie en Strategie ten behoeve van de strategische agendering 2021-2025 een kerngroep en een schrijversgroep met vertegenwoordigers van de directies van IenW geformeerd. IenW heeft toen Robert de Graaff van ORG-ID gevraagd om deze kerngroep en schrijversgroep te helpen met de beantwoording van de vragen.

IenW vroeg Robert hiervoor hij IenW in eerdere jaren op diverse beleidsvelden zowel inhoudelijk als procesmatig heeft ondersteund. Het ging daarbij beleidsvelden als grondwater, oppervlaktewater, drinkwater, bodem, waterveiligheid, wateroverlast, hitte, droogte, vitale en kwetsbare infrastructuren, vernieuwing van het MIRT.

In de periode 2020-2021 heeft Robert met de kerngroep en de schrijversgroep samen formats ontwikkelt voor ‘pitches’ per strategische opgave. Hij heeft een groot aantal relevante strategische documenten in hun politieke context geanalyseerd op hun boodschappen in termen van opgaven, beleid, maatregelen en financiering. Volgende stap was de selectie van de belangrijkste strategische opgaven door de kerngroep. Daarna hebben de leden van schrijversgroep, de formats inhoudelijk geladen en heeft de kerngroep ten behoeve van de Bestuursraad van IenW de pitches gebundeld en onder een overkoepelend strategisch redeneerlijn gebracht.

Om strategische opgaven in een politieke context over het voetlicht te brengen is goede afstemming van de boodschappen op die politieke context nodig. Om die afstemming te realiseren heeft Robert de verkiezingsprogramma’s van de meest relevante politieke partijen geanalyseerd en relevante citaten via een informatiesysteem ontsloten. De kerngroep heeft op grond van de analyse boodschappen opgesteld. Om te toetsen of deze boodschappen robuust waren, heeft de schrijversgroep, aangevuld met een aantal experts, de boodschappen getoetst, door deze in een rollenspel te confronteren met diverse politieke overtuigingen.

Deze werkwijze heeft niet alleen geleid tot inhoudelijk robuuste boodschappen maar ook tot meer begrip van de deelnemers voor wat een politieke bril doet met eigen geleverde inhoudelijke teksten.

Strategische agendering 2021-2025 IenW

17-05-2023 - Algemeen

Welke inhoudelijke opgaven van het Ministerie van IenW moeten na de verkiezingen hun weg vinden naar het coalitieakkoord? In welke korte handzame boodschappen kunnen we deze opgaven richting de departementale top van IenW vatten?

IenW heeft vanuit de toenmalige afdeling Kennis, Innovatie en Strategie ten behoeve van de strategische agendering 2021-2025 een kerngroep en een schrijversgroep met vertegenwoordigers van de directies van IenW geformeerd. IenW heeft toen Robert de Graaff van ORG-ID gevraagd om deze kerngroep en schrijversgroep te helpen met de beantwoording van de vragen.

IenW vroeg Robert hiervoor hij IenW in eerdere jaren op diverse beleidsvelden zowel inhoudelijk als procesmatig heeft ondersteund. Het ging daarbij beleidsvelden als grondwater, oppervlaktewater, drinkwater, bodem, waterveiligheid, wateroverlast, hitte, droogte, vitale en kwetsbare infrastructuren, vernieuwing van het MIRT.

In de periode 2020-2021 heeft Robert met de kerngroep en de schrijversgroep samen formats ontwikkelt voor ‘pitches’ per strategische opgave. Hij heeft een groot aantal relevante strategische documenten in hun politieke context geanalyseerd op hun boodschappen in termen van opgaven, beleid, maatregelen en financiering. Volgende stap was de selectie van de belangrijkste strategische opgaven door de kerngroep. Daarna hebben de leden van schrijversgroep, de formats inhoudelijk geladen en heeft de kerngroep ten behoeve van de Bestuursraad van IenW de pitches gebundeld en onder een overkoepelend strategisch redeneerlijn gebracht.

Om strategische opgaven in een politieke context over het voetlicht te brengen is goede afstemming van de boodschappen op die politieke context nodig. Om die afstemming te realiseren heeft Robert de verkiezingsprogramma’s van de meest relevante politieke partijen geanalyseerd en relevante citaten via een informatiesysteem ontsloten. De kerngroep heeft op grond van de analyse boodschappen opgesteld. Om te toetsen of deze boodschappen robuust waren, heeft de schrijversgroep, aangevuld met een aantal experts, de boodschappen getoetst, door deze in een rollenspel te confronteren met diverse politieke overtuigingen.

Deze werkwijze heeft niet alleen geleid tot inhoudelijk robuuste boodschappen maar ook tot meer begrip van de deelnemers voor wat een politieke bril doet met eigen geleverde inhoudelijke teksten.