04-01-2018

Veenweidevisie Overijssel

In de veengebieden van Overijssel is sprake van bodemdaling door veenoxidatie en zetting. Dit kan leiden tot overlast, vooral in gebieden waar veel verschillende functies naast elkaar liggen.

Uit onderzoek blijkt dat de kans groot is dat de overlast in de toekomst groter wordt. Hoogteverschillen in het gebied worden groter, het landschap verandert, het waterbeheer wordt duurder en het gebied zal minder goed regenbuien kunnen opvangen. Dit gebeurt niet opeens; bodemdaling is een langzaam proces. Er is dus nog iets aan doen.

Om de veengebieden in Overijssel in de toekomst leefbaar en productief te houden slaan provincie, waterschap en gemeenten de handen ineen om een veenweidevisie te maken. Deze partijen hebben ORG-ID en INFRAM gevraagd om inhoudelijke en procesmatige ondersteuning. In 2017 is de kwartiermakersfase afgerond en in 2018 start de visievorming in drie deelgebieden: de Wieden-Weerribben, Mastenbroek/Kamperveld en Staphorsterveld.

Algemeen

In de veengebieden van Overijssel is sprake van bodemdaling door veenoxidatie en zetting. Dit kan leiden tot overlast, vooral in gebieden waar veel verschillende functies naast elkaar liggen.

Uit onderzoek blijkt dat de kans groot is dat de overlast in de toekomst groter wordt. Hoogteverschillen in het gebied worden groter, het landschap verandert, het waterbeheer wordt duurder en het gebied zal minder goed regenbuien kunnen opvangen. Dit gebeurt niet opeens; bodemdaling is een langzaam proces. Er is dus nog iets aan doen.

Om de veengebieden in Overijssel in de toekomst leefbaar en productief te houden slaan provincie, waterschap en gemeenten de handen ineen om een veenweidevisie te maken. Deze partijen hebben ORG-ID en INFRAM gevraagd om inhoudelijke en procesmatige ondersteuning. In 2017 is de kwartiermakersfase afgerond en in 2018 start de visievorming in drie deelgebieden: de Wieden-Weerribben, Mastenbroek/Kamperveld en Staphorsterveld.

Algemeen