Visie op duurzame ontwikkeling van de veenweidegebieden in Fryslan

23-05-2015 - Algemeen

Provincie, Wetterskip Fryslân en gemeenten in Friesland hebben in 2014, samen met ondernemers en inwoners, een visie op de duurzame ontwikkeling van de Friese veenweidegebieden ontwikkeld. De visie gaat over keuzes in de ontwikkeling van landbouw, recreatie, natuur, landschap, waterbeheer, infrastructuur en leefbaarheid van de veenweiden. ORG-ID heeft de partijen daarbij ondersteund in de rol van projectleider van een samenwerkingsverband dat inhoudelijke, procesmatige en organisatorische bouwstenen leverde voor de visie. We organiseerden daartoe huiskamer- en gebiedsbijeenkomsten, bestuurlijke overleggen en vertaalden wetenschappelijke studies naar beleid en innovatie en waren verantwoordelijk voor de kostenbaten- en multi-criteria analyse. Ook ondersteunden we het schrijfteam van de provincie.

De visie is in januari 2015 vastgesteld door Provinciale Staten van Friesland en werkt daarna via beleid van provincie, wetterskip en gemeenten door in de inrichting en beheer van de Friese veenweiden.

Visie op duurzame ontwikkeling van de veenweidegebieden in Fryslan

23-05-2015 - Algemeen

Provincie, Wetterskip Fryslân en gemeenten in Friesland hebben in 2014, samen met ondernemers en inwoners, een visie op de duurzame ontwikkeling van de Friese veenweidegebieden ontwikkeld. De visie gaat over keuzes in de ontwikkeling van landbouw, recreatie, natuur, landschap, waterbeheer, infrastructuur en leefbaarheid van de veenweiden. ORG-ID heeft de partijen daarbij ondersteund in de rol van projectleider van een samenwerkingsverband dat inhoudelijke, procesmatige en organisatorische bouwstenen leverde voor de visie. We organiseerden daartoe huiskamer- en gebiedsbijeenkomsten, bestuurlijke overleggen en vertaalden wetenschappelijke studies naar beleid en innovatie en waren verantwoordelijk voor de kostenbaten- en multi-criteria analyse. Ook ondersteunden we het schrijfteam van de provincie.

De visie is in januari 2015 vastgesteld door Provinciale Staten van Friesland en werkt daarna via beleid van provincie, wetterskip en gemeenten door in de inrichting en beheer van de Friese veenweiden.