Waterschaps beheerprogramma 2022-2027

De strategienota ‘Klaar voor de toekomst’ (2019-2023) geeft de strategische richting en kaders van het waterschap aan. Samen met partners heeft Scheldestromen ook langetermijn-visies opgesteld, zoals de Visie Waterbeheer 2050. In het Waterschapsbeheer programma komen de eigen strategie en de externe visies en plannen samen. Hiermee geeft Scheldestromen inzicht in het totaal van doelen voor de komende zes jaar en hoe het die doelen wil realiseren.

Download de publicatie

Waterschaps beheerprogramma 2022-2027

De strategienota ‘Klaar voor de toekomst’ (2019-2023) geeft de strategische richting en kaders van het waterschap aan. Samen met partners heeft Scheldestromen ook langetermijn-visies opgesteld, zoals de Visie Waterbeheer 2050. In het Waterschapsbeheer programma komen de eigen strategie en de externe visies en plannen samen. Hiermee geeft Scheldestromen inzicht in het totaal van doelen voor de komende zes jaar en hoe het die doelen wil realiseren.

Download de publicatie